Визначення Зворотне проектування – процес перетворення коду, написаного на якій-небудь…


Зворотне проектування – процес перетворення коду, написаного на якій-небудь мові програмування (С++, Delphi, Java та ін.) в модель (у тому числі і в мовну!). Наприклад, переклад інструкцій мови С++ в коди мови асемблера. Зворотний зв’язок – реакція одержувача на повідомлення джерела і врахування джерелом реакції одержувача на повідомлення. Зворотний зв’язок робить комунікацію динамічним і двостороннім процесом. Звукова карта – ділянка пам’яті, що відводиться мікропроцесором для збереження звукової інформації. Звукова плата [аудіоплата] – плата розширення для персонального комп’ютера, що виступає з одного боку, як синтезатор і забезпечує вивід високоякісного оцифрованого стереозвуку, а з іншого боку – як записуючий пристрій оцифрованого звука. Зв’язність [модулів системи] – ступінь залежності програмних компонентів один від одного. Існує два типи зв’язності: «щільна» і «нещільна, вільна». Нещільна зв’язність завжди бажана, як результат застосування хороших технологій програмування, але щільна зв’язність може бути необхідна для досягнення максимальної продуктивності та ефективності. Зв’язність підвищується, коли обмін даними між компонентами посилюється або ускладнюється. Зв’язок – віртуальний зв’язок (контур) транспортного рівня, встановлений між двома програмами з метою комунікації (зв’язку і спільної роботи). З’єднання – шлях передачі даних між двома об’єктами мережі. Шлях може бути фізичним або логічним (віртуальний пристрій), а об’єктами можуть служити апаратні та програмні системи або підсистеми, підключені до мережного середовища.

Читать  Визначення Groupware (групове програмне забезпечення) – ПЗ, що дозволяє групі користувачів здійснювати співробітництво по мережі в рамках роботи над загальним...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

З’єднання [канал, зв’язок] – електричне або оптичне з’єднання між мережною станцією і концентратором або між двома концентраторами. Злом мереж – злом безпровідних мереж (наприклад, Wi-Fi). Є відомим, що 128-бітний ключ шифрування шляхом перебору варіантів підібрати неможливо. Це значить, що при сучасному розвитку комп’ютерних і мережних технологій на такий перебір не вистачить навіть часу, що залишився до кінця існування Сонця. Разом з тим, можна використовувати деякі особливості цього способу шифрування й перехоплювати пакети з існуючим паролем. 64-бітне шифрування ж зламується простим перебором за пару годин. Зміст [сенс, значення] – значення чого-небудь, його лінгвістичне наповнення, філософська категорія. У контексті семіотики, проте, строго розрізняються зміст і значення. Зміст поняття – сукупність істотних ознак одноелементного класу або класу однотипних предметів, відбитих в цьому понятті (наприклад, змістом поняття «ромб» є сукупність двох ознак –

«бути паралелограмом» і «мати рівні сторони»).

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]