Визначення Зауважень і пропозицій стає основою для виконання наступних робіт


Зауважень і пропозицій стає основою для виконання наступних робіт.

RIFF (Resource Interchange File Format – формат файлів для обміну ресурсами) – один із форматів файлів-контейнерів для зберігання потокових мультимедіа-даних (відео, аудіо, можливо, тексту). Найбільш відомими форматами, що використовують RIFF як контейнер, є: а) AVI (відео); б) WAV (аудіо); в) RMI (MIDI-треки). Формат RIFF використовує little-endian порядок байтів (молодший байт іде першим). RIP (Routing Internet Protocol – інтернет-протокол маршрутизації) – протокол, за допомогою якого відбувається вибір оптимальних маршрутів і складання оптимальних таблиць маршрутизації при передачі даних у мережах. RPC (remote procedure call – віддалений виклик процедур, виклик віддалених процедур) – протокол, що є частиною стандарту DCE. Основа побудови розподілених застосувань. Дозволяє застосуванням викликати процедури, фізично розташовані в іншій частині мережі. Механізм RPC приховує від програміста деталі мережних протоколів рівнів, що розташовані нижче. RPC використовує синхронний механізм взаємодії: працююче застосування видає запит і чекає відповіді RSS – одна із сучасних веб-технологій, побудована на XML — форматі для розподілу веб-контенту серед різних сайтів. Цей формат був спочатку розроблений фірмою Netscape і дороблений до стандарту під патронажем W3C. Завдання стандарту – передавати коротку збірку обновлюваної інформації в якості так званого «каналу» (channel). Найчастіше у форматі RSS надаються останні новини або анонси інформаційних матеріалів. Основна його функція –це експорт блокових структур даних (новинних заголовків, форумів, каталогів та ін.), хоча спочатку він був створений для експорту новин і анонсів з новинних сайтів. Веб-
Читать  Визначення Bit (binary digit – двійковий знак, двійкова цифра, двійковий розряд) – розряд двійкового числа

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Сайти, які хочуть дозволити публікацію деякого контенту, створюють RSS-документ і реєструють його за допомогою RSS — публікатора. Користувач, що хоче використовувати RSS — розповсюджуваний контент, може одержувати його з різних сайтів. Контент, що розподіляється, може включати стрічки новин, газетні матеріали, вибірки з дискусійних форумів або навіть корпоративну інформацію.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]