Визначення Застосування клієнт/серверне – розподілене застосування, засноване на моделі обчислень, в якій клієнт запрошує послуги у іншої сутності – сервера


Застосування клієнт/серверне – розподілене застосування, засноване на моделі обчислень, в якій клієнт запрошує послуги у іншої сутності – сервера. У типовому для бізнес-систем клієнт/серверному застосуванні клієнт виконується на персональному комп’ютері, а розташований на віддаленій продуктивнішій машині сервер надає йому послуги з доступу до тих даних, що зберігаються на сервері. Клієнтська частина застосування оптимізується для взаємодії з користувачем, тоді як серверна частина надає функціональність, спільно використовувану багатьма користувачами. Застосування мережне – застосування, що дозволяє під час роботи з ним використовувати мережні можливості. Застосування мультимедійне – застосування, яке ґрунтується на використанні технологій мультимедіа. Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи інформаційної системи та осіб, які користуються інформацією. Збій [перебій] – випадкова або легко усунена відмова устаткування обчислювальної системи. У деяких джерелах збоєм програми називається переривання виконання програми при невірних вхідних даних. Збір даних – виділення й первинна обробка параметрів фізичного або інформаційного процесу для подальшої централізованої обробки на комп’ютері. Як правило, передує процесу введення даних в комп’ютерну систему після збору даних з різного роду зовнішніх датчиків.

З

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Логограма – певне написання назви (іменування) компанії або її продукту