Визначення XML Processor (XML-процесор) – програмний засіб, що забезпечує читання…


XML Processor (XML-процесор) – програмний засіб, що забезпечує читання XML-документів, а також доступ до їхньої структури й змісту для підтримки функціональності застосування XML. XPath [XML path language] (мова шляхів XML) – мова, що забезпечує можливості ідентифікації складових частин (фрагментів) XML-документів. Основною конструкцією в мові, використовуваній для ідентифікації фрагментів документів є вираз, що й дало привід розглядати мову XPath як мову виразів. XPointer [language], XML pointer language (мова покажчиків XML) – мова, заснована на мові XPath і угодах XML, що дозволяє підтримувати адресацію у внутрішній структурі XML-документів. Це необхідно, зокрема, для підтримки зв’язків між ресурсами в середовищі XML у випадку, коли цільовий ресурс посилання є фрагментом XML-документа. Автори розглядають XPointer як мову для специфікації ідентифікаторів фрагментів XML-документів. XQL (XML Query Language – мова запитів XML) – нова мова, пропонована на роль стандарту мови запитів для платформи XML і баз даних XML, на відміну від мови SQL, використовуваної для роботи з реляційними базами даних.

Yandex – російська ІТ-компанія, що володіє однойменною системою пошуку в Мережі та інтернет-порталом. Пошукова система «Яндекс» є четвертою серед пошукових систем світу за кількістю оброблених пошукових запитів.

Y-Z

Yahoo! Inc. – (традиційний вигук англійських моряків, «Агов ти!») один із найбільш популярних пошукових довідників, що редагуються самими користувачами, а також навігаційним вузлом і пошуковою машиною з високою релевантністю результатів, одержуваних на підставі сформованих ними запитів.

Читать  Визначення Системне програмне забезпечення – програмне забезпечення, використовуване для розробки й виконання прикладних програм

Zettabyte (ZB – секстибайт, зеттабайт) – одиниця ємності пам’яті, що дорівнює 1024 екзабайтам або 270

=1180591620717411303424 байтам.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]