Визначення Використовують морально застарілі програмні й апаратні технології, архітектури та платформи, а також успадковане на етапі…


Використовують морально застарілі програмні й апаратні технології, архітектури та платформи, а також успадковане на етапі їх створення програмне й інформаційне забезпечення. При проектуванні таких систем, як правило, не передбачаються належні заходи для їх покрокової міграції та інтеграції з новими системами. Для таких систем характерні також монолітність і закритість.

Успадкування віртуальне – форма успадкування, при якій всі нащадки віртуального базового класу успадковують тільки один екземпляр його членів, навіть якщо непрямі нащадки мають множинне успадкування. У визначеннях похідних класів такий клас має специфікатор «virtual». Утиліта [допоміжна програма] – програма, що допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп’ютер, діагностувати й усувати проблеми, що часто зустрічаються, і забезпечувати ефективну роботу системи. Ущільнений [стислий] файл – файл, вміст якого ущільнений спеціальною утилітою, щоб він займав менше місця у пам’яті або швидше передавався в мережі. Стислі файли застосовуються для розповсюдження програмного забезпечення на гнучких і оптичних дисках. Існують системи динамічного стискування даних, що дозволяють практично подвоїти інформаційну ємність дисків. При цьому користувач працює з накопичувачем звичайним способом.

Файл – пойменований набір даних, збережений на комп’ютерному носії. Файл архіву – файл, що складений з одного або більше файлів разом з метаданими, може включати структуру

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Підкаталогів, інформацію для відновлення, коментарі файлів, а також використовує деяку форму стиску без втрат. Файли архіву можуть також бути зашифровані частково або цілком. Файли архіву використовуються, щоб зібрати файли різних даних разом у єдиний файл для полегшення мобільності та зберігання.

Читать  Визначення Геоінформаційних технологій або застосувань для практичних або геонаучних цілей
Файл документа – файл, що містить дані у форматі застосування, за допомогою якого він розроблений. Файловий сервер – Програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах. Файлова система – організаційна модель взаємодії комп’ютера з дисковими пристроями накопичення, зберігання й маніпулювання даними. Головним завданням файлової системи є утаєння особливості процесу вводу-виводу на конкретний дисковий пристрій і надання програмістові простої абстрактної моделі файлів, незалежної від використовуваних пристроїв. Для читання, створення, видалення, запису, відкриття й закриття файлів в операційній системі є обширна категорія системних викликів (create, delete, open, close, read, write).

Файрвол персональний — програмне забезпечення, що здійснює контроль мережевої активності комп’ютера, на якому воно встановлене, а також фільтрацію трафіка у відповідності із заданими правилами.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]