Визначення Відповідає рівню веб-сервера, а також інформаційній системи підприємства в багаторівневій архітектурі


Відповідає рівню веб-сервера, а також інформаційній системи підприємства в багаторівневій архітектурі.

Сервіс – набір операцій, пропонованих сервером. Простий сервіс може обробляти запити на пересилку або зберігання даних на файл-серверах, http-серверах, e-mail-серверах і так далі. Сервіси Інтернету – програмно реалізовані способи доступу до різноманітних інформаційних послуг через мережу Інтернет, що розрізняються за типом інформації (ресурсів), використовуваної протоколами і програмним забезпеченням, яке забезпечує відповідний сервіс. Сервіс-провайдер Internet – фірма або інша організація, яка надає певний перелік послуг (сервісів) Internet (як правило, за плату). Середовище – середовище, що має на увазі дані, процеси або пристрої, які в явному вигляді не є параметрами обчислень, але можуть, проте, впливати на кінцевий результат. У функціональному програмуванні, лямбда-обчисленнях і мовах програмування середовище, як правило, асоціюється з ідентифікаторами, визначуваними (що задаються) за межами (зовні) даної функції, але можуть використовуватися в ній. Іншими словами, все те, що може розглядатися в глобальному або не локальному сенсі у відношенні до даної функції. Середовище сховища даних – складний набір різноманітних інструментів і функцій, що реалізовують безперервний процес створення, експлуатації, поступового розширення й зміни сховища даних. Основними компонентами такого середовища є програми доступу до джерел даних, інструменти перетворення оперативних і зовнішніх даних, сервер бази даних сховища, програма керування сховищем (адміністратор) і сховище метаданих.
Читать  Визначення Та ін.; в) здатність формувати цілком чіткі рішення на основі...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Серверна програма – програма, яка надає створений ним об’єкт для введення або зв’язування з іншим застосуванням (клієнтським). Серіалізація – процес переведення якої-небудь структури даних у послідовність бітів. Зворотною до операції серіалізації є операція десеріалізації – відновлення початкового стану структури даних з бітової послідовності. Сертифікаційний центр – сховище цифрових сертифікатів. Сертифікація – визначення якості програмних засобів, з погляду їх застосовності для експлуатації у відповідних їх функціональним можливостям умовах. Метою проведення сертифікації є перевірка відповідності виконуваних програмними засобами функцій вимогам користувачів. Сесія [сеанс] – активне з’єднання поміж користувачем, комп’ютером або поміж двома комп’ютерами. Сеанс роботи користувача (зв’язку з джерелом інформації). Період взаємодії абонентів, який складається з трьох фаз: установлення з’єднання, передавання інформації та завершення з’єднання. Сигнал – матеріальний носій інформації, використовуваний для передачі повідомлень по системі зв’язку. Сигналом може бути будь-який фізичний процес, параметри якого змінюються відповідно до переданого повідомлення. Сигнатура – специфічний вміст пам’яті ПК, який характеризує об’єкт, що знаходиться в ній, наприклад, комп’ютерний вірус. Система – операційна система або її компонент (наприклад, файлова система). Якщо з контексту не ясно, про яку систему йде мова, як правило, мається на увазі операційна система. Система автоматизованого керування – комплекс технічних і програмних засобів, що призначені для автоматизованого впливу на один або декілька параметрів

Читать  Визначення Адаптер – пристрій, що дає змогу з’єднувати фізично неоднорідні системи (наприклад, плата, що забезпечує зв’язок шини комп’ютера із зовнішнім пристроєм – дисплеєм, вінчестером...

С

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]