Визначення Видом наочності, які поділяються на: дидактичну техніку (кіно-, діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони), окремі види статичної…


Видом наочності, які поділяються на: дидактичну техніку (кіно-, діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони), окремі види статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти тощо), екранні засоби динамічної проекції (кінофільми, кіно фрагменти, відеозаписи, грамофонні записи, магнітофонні засоби, радіо — та телепередачі).

Аудіографічна конференція – поєднує технології для голосової комунікації з передачею малюнків, графічних зображень тощо. Аудіографічні зовнішні пристрої забезпечують візуальний компонент і включають електронну дошку, відеотехнологію фотознімків і персональний комп'ютер. Аудіоконференція – технологія, яка використовує систему громадського телефонного зв'язку для з'єднання людей у двох або більше місцях. Для великих груп людей використовуються додаткові пристрої для зменшення шуму та інтерференції. Аутентифікація – процес, при якому перевіряється не тільки особистість відправника відомостей, але й відсутність змін в його повідомленні; певний засіб захисту обчислювальної системи, який визначає справжність користувача і законність його роботи в ній.

Баг – загальний термін, використовуваний для опису помилки, збою або відмови в комп’ютерній програмі або системі, які призводять до неправильного або несподіваного результату. Багатоагентні системи – системи, основними компонентами яких є множина програмних модулів (інтелектуальних агентів), які виконують свої функції на вузлах комп'ютерної мережі у взаємодії між собою та серверною частиною системи.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Багатозадачність – здатність ОС підтримувати одночасне виконання двох або більше завдань (сегментів програми). Для користувача це виглядає як паралельне (одночасне) виконання декількох застосувань. Таким чином він може редагувати документ за допомогою MS Word і паралельно слухати музику у застосуванні WinAmp. Багатокористувацька система – система, у якій до одного комп’ютера підключено декілька терміналів. Користувачі можуть одночасно працювати з однією програмою, а при організації багатозадачності кожний з них може одночасно виконувати декілька програм. Багатоплатформність (кросплатформність, мультиплатформність) – властивість програмного забезпечення працювати більш ніж на одній програмній (в тому числі – операційній системі) або апаратній платформи, та технології, що дозволяють досягти такої властивості. Кросплатформність дозволяє суттєво скоротити витрати на розробку нового або адаптацію існуючого програмного забезпечення. Багатопототоковість – здатність процесора виконувати кілька завдань (потоків) паралельно. Цей режим впроваджено для зниження часу чекання процесором завершення повільних операцій, наприклад, таких, як записування в пам’ять. База даних – сховище структурованої інформації про характеристики об’єкта (об’єктів) або процесів і програмне забезпечення для його створення і оброблення. В Internet – доступне багатьом користувачам зібрання різних відомостей. Байт – мінімальна одиниця пристроїв пам’яті ПК, що адресується. Загальноприйнята одиниця вимірювання кількості інформації, використовувана для вказівки розміру пам’яті, швидкості обміну інформації та інших характеристик

Читать  Визначення ASPI (Advanced SCSI Programming Interface – удосконалений iнтерфейс програмування SCSI) – стандартний інтерфейс ASPI і засоби програмного...

Б

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]