Визначення В Аллен зуміли написати транслятор для обробки програм, написаних мовою Basic Baud [bd] (бод) – названа на честь J. M. E. Baudot (1845-1903…


В

Аллен зуміли написати транслятор для обробки програм, написаних мовою Basic

Baud [bd] (бод) – названа на честь J. M. E. Baudot (1845-1903 рр.) одиниця швидкості передачі сигналу по аналогових лініях зв’язку, вимірювана числом дискретних переходів або подій за секунду. Якщо кожна подія уявляється одним бітом, то бод еквівалентний біт/с (у реальних комунікаціях це часто не виконується). Витончені способи модуляції дозволяють передавати за один перехід стану більшу кількість бітів, забезпечуючи пропорційне зростання швидкості передачі даних. Як правило, визначає кількість символів, що пересилаються модемом по телефонній лінії за одну секунду. Бод часто плутають з bps (біт/с) – кількістю бітів, що пересилаються за секунду. Наприклад, модем із швидкістю 14 400 біт/с передає 2400 бод, оскільки кожен символ модему подається 6-ма бітами. ВВS (Bulletin board system) – електронна дошка об'яв, асинхронний засіб навчання. Комплекс апаратних і програмних засобів, які забезпечують обмін інформацією з використанням комп'ютерних телекомунікацій. Користувачі мають можливість залишати на ній повідомлення і файли. На відміну від Usenet, усі файли зберігаються в одному комп'ютері, яким керує один або кілька операторів. BCD (Binary Coded Decimal – двійково-десяткове число) – форма бітового кодування чисел, при якій кожні чотири біти відповідають десятковому розряду. Є способом подання чисел, при якому в одному байті кодуються два десяткові розряди числа. Bean – «Бін» (зернятко), яке є компонентом платформ і технологій Java, JavaBean і EJB. Біни є компонентами програмного забезпечення повторного використання, які можуть комбінуватися один з одним для створення нових або поліпшення
Читать  Визначення Системне програмне забезпечення – програмне забезпечення, використовуване для розробки й виконання прикладних програм

Старих застосувань.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]