Визначення «усередині» комп’ютерних мереж


«усередині» комп’ютерних мереж. Складається з сукупності сервісних засобів, доступних через Інтернет.

Кількість інформації – міра інформації, що повідомляється появою події певної вірогідності. Міра оцінки інформації, що міститься в повідомленні. Міра, яка характеризує зменшення невизначеності, що міститься в одній випадковій величині щодо іншої. Кінцевий користувач – користувач, що купив і використовує продукт – програму, пристрій або інший виріб. Клавіатура – пристрій для ручного введення символів у комп’ютер. Стандартна клавіатура ПК містить 101 клавішу, які розділені на функціональні клавіші (function keys), цифрову клавіатуру (keypad), керуючі клавіші та клавіатуру для введення тексту. Клавіші управління курсором – клавіші, за допомогою яких можна перемішуватись по тексту – клавіші зі стрілками, клавіші <PgUp>, <PgDown>, <Home>, <End>. Класифікація – процес визначення належності інформаційного ресурсу до певних категорій. Кластер – найменша можлива одиниця зберігання даних, що є логічним об’єднанням секторів, кількість яких залежить від типу файлової системі. Клієнт – програма, робоча станція або ПК у мережі, які направляють запити на комп’ютер-сервер, одержують інформацію за певним протоколом і дозволяють потім її зберігати й переглядати. У СОМ-моделях – застосування, що користується послугами COM-сервера. Клієнт мережі – спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє отримати доступ до мережі.

К

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Головки, що дозволяє здійснити читання/запис інформації на різного виду твердих або гнучких дисках