Визначення Тракінг – вдосконалення архітектури, структури й дизайну сайту, якого-небудь продукту, а також проведення маркетингу на основі…


Тракінг – вдосконалення архітектури, структури й дизайну сайту, якого-небудь продукту, а також проведення маркетингу на основі моніторингу та аналізу даних відвідування й поведінки відвідувачів на даному сайті. Транзакція – логічна одиниця роботи, що складається із запиту (наприклад, до баз даних) і отримання результатів його обробки. Механізм транзакцій забезпечує одночасний доступ до баз даних багатьох користувачів. Транзакції мають властивість атомарності – кожна транзакція виконується або цілком, або не виконується зовсім. Транзакція HTTP – при зверненні браузера до веб-сторінки, що розташовується на віддаленому вузлі, його клієнтське програмне забезпечення (наприклад, MS Internet Explorer) запрошує всі документи, такі, як файл HTML, зображення й мультимедіа, з яких сторінка, власне, і складається. Транк – пристрій або канал, що з’єднує дві точки, кожна з яких є комутаційним центром або точкою розподілу. Як правило, транк працює з декількома каналами одночасно. Трансивер – пристрій, що застосовується в комп’ютерних мережах для передачі й прийому сигналу між двома фізично різними середовищами системи зв’язку. Транслітерація – політерна передача слів, записаних в одній графічній системі, засобами іншої графічної системи, наприклад, передача англійської латиниці засобами української орфографії. Транслятор – програма або технічний засіб, що виконує перетворення програми, представленої на одній з мов програмування, в програму на іншій мові, яка в певному значенні рівносильна першій (у загальному випадку проводиться
Читать  Визначення Повідомлення передає не сам звук (аудіоінформацію) або якісь його характеристики, а тільки керуючі команди, які виконуються пристроєм-одержувачем

Т

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]