Визначення Типізація [даних] – класифікація даних за областю їх значення й операціями, в яких вони беруть участь


Типізація [даних] – класифікація даних за областю їх значення й операціями, в яких вони беруть участь. Дані представляються в обробних системах у вигляді змінних і констант, а також їх поєднань у вигляді виразів і функцій. Типізація даних встановлює клас, до якого відносяться змінні й константи, а також відповідно вирази й функції. Визначення типів даних у мовах програмування проводиться для зменшення помилок при програмуванні й зменшення необхідної пам’яті. Типи аркушів робочої книги Excel – різновиди аркушів залежно від форми подання даних. Аркуш типу електронної таблиці розділений на рядки і стовпчики і складається з 256 стовпчиків і 65 536 рядків, тобто містить 16 777 216 комірок. За замовчуванням аркуші мають імена Лист1, Лист2 тощо. Тонер – спеціальний фарбувальний порошок, який за рахунок сил електростатичного тяжіння притягується до фотобарабана й потім переносе зображення оригіналу на папір. Структура наелектризованої поверхні фотобарабана (латентне зображення) повторює зображення оригіналу. Після перенесення тонера на папір він фіксується на ній дією підвищення температури й тиском. До складу тонера входить фарбник (частіше – чорний), пластична гума, алюмінієві добавки та носій заряду. Точка – точки (вузли) з’єднання комп’ютерів у мережі.

Точка вставки, точка входу.

Топологія – опис фізичних з’єднань у локальній мережі або логічних зв’язків між її вузлами, що вказує, які пари вузлів можуть з’єднуватися між собою. Точність – подання даних або результату обчислень. Під точністю в комп’ютерних обчисленнях розуміється кількість знаків отриманого в результаті обчислень наближеного числа, відповідного точному, заздалегідь відомому результату. Після
Читать  Визначення API (Application Programming Interface – інтерфейс прикладного...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Закінчення обчислень говорять, що результат отриманий з точністю 2, 3, 4 і так далі знаків (як правило, після коми (точки), що розділяють цілу і дробову частини дійсного числа).

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]