Визначення Технічної кібернетики, в якій розглядаються загальні питання керування технічними системами, у тому числі й такими, де необхідна участь людини


Технічної кібернетики, в якій розглядаються загальні питання керування технічними системами, у тому числі й такими, де необхідна участь людини. Автоматика ж займається лише системами, що не вимагають безпосередньої участі людини.

Автоматична система керування – система керування об’єктом, в основному виробничим, в якій людина безпосередньо не бере участі. Загальноприйнята назва – система автоматичного керування. Наприклад, система керування літаком при включеному автопілоті. Автономний режим (off-line) – режим роботи двох або декількох інформаційних систем незалежно одна від одної, хоча фізично вони сполучені між собою. Часто називають режимом off-line (поза системою). Протилежний діалоговому режиму, при якому системи знаходяться в режимі безпосередньої взаємодії одна з одною. Авторизація – процес, який відповідає на питання, чи дозволено даному користувачеві виконання запитаної операції. Авторизація відбувається після аутентифікації і використовує ідентифікатор користувача, щоб визначити, доступ до яких ресурсів йому дозволений. Автоформат – вбудована функція, яка дозволяє швидко створювати документ вибраного вигляду. Автоформатування здійснюється двома способами – безпосередньо при введенні тексту або наприкінці введення всього документу за допомогою стилю – групи форматів з унікальним ім’ям. Авторозмітка – зразок розміщення тексту, графіків та інших об’єктів у макеті кожного слайду презентації MS PowerPoint. Агент – термін, що визначає пристрої і/або програмні компоненти, встановлені в елементах комп’ютерної мережі для централізованого керування цими елементами і всією мережею. Є частиною системи мережного керування. Апаратні агенти –
Читать  Визначення Створення, обробки, збереження і відтворення звукової (аудіо) інформації

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Вбудована апаратура зі своїм процесором і пам’яттю, в якій зберігаються програми керування – програмні агенти. Програмні агенти можуть існувати як разом з апаратними, так і без них. Як правило, є резидентними програмами, що виконують завдання зі збору статистики і передачі її в стандартну інформаційну базу пристрою (елемента мережі). У цій базі зберігаються всі керовані параметри та ресурси пристрою.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]