Визначення TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol…


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол керування передаванням/міжмережний протокол) – сукупність протоколів, що використовуються під час роботи в локальних обчислювальних мережах і мережі Intеrnet. TelNet – протокол, що дає змогу застосовувати ресурси віддаленого комп’ютера. The Bat! – умовно-безкоштовна програма для роботи з електронною поштою для ОС Windows. Thin client («тонкий» клієнт) – елемент моделі клієнт/сервер. Комп’ютерна система, що працює під керуванням дуже «легкої» операційної системи й має низькі характеристики основних ресурсів: розміру оперативної пам’яті, частоти роботи процесора, дисплея та ін. Як правило, не має локального системного адміністрування й виконує невеликі застосування, що надходять по мережі від сервера. Як правило, працює в моделі клієнт/сервер, в якій всі основні обчислення здійснюються на потужному сервері, а на «тонкому» клієнт і виробляють тільки додаткову обробку й подання отриманих результатів. TIFF (Tag Image File Format – тегований формат файлів зображень) – стандартний формат для ущільнення та збереження файлів растрових зображень (графічних файлів), розроблений компаніями Aldus і Microsoft. Його підтримують практично всі графічні пакети. Toolbox [toolkit] (інструментарій, комплект інструментальних засобів, пакет розробника) – сукупність готових програм і стандартних процедур, які допомагають програмістам розробляти ПЗ для конкретних платформ, комп’ютерів або програмних середовищ, не піклуючись при цьому про створення базових програм «з нуля». Деякі виробники ПЗ називають такі засоби комплектами інструментів розробника або інструментальними ПЗ.

Читать  Визначення Мультимедійне середовище – підсистема соціокомунікативного простору, яка забезпечує функціонування в суспільстві мультимедійної інформації

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Tools (допоміжні програми) – програми, що забезпечують виконання певних операцій (наприклад, додавання графіки, керування даними) і призначені для використання в розроблювальному ПЗ. Touch display – див. Сенсорний дисплей. Touch screen – див. Сенсорний екран. Touchpad (панель, чутлива до торкання, сенсорна площадка, сенсорна панель) – див. Сенсорна панель, Сенсорна площадка. Turbo Pascal – див. Pascal.

UML (Unified Modeling Language – уніфікована мова моделювання) – єдина мова об’єктно-орієнтованого аналізу й моделювання складних інформаційних систем, призначена для специфікації, візуалізації, конструювання й документування відчужуваних матеріалів програмних продуктів, так само як і для моделювання бізнес-процесів та інших завдань, що складно формалізуються. Unicast (індивідуальне розсилання) – повідомлення, що посилається окремому вузлу мережі. Unicode (Юнікод) – набір символів стандарту ISO 10646, у якому для подання символів використовується 16-бітовий код. Кодування символів 16-розрядними двійковими числами, дозволяє представити 65 536 різних знаків і символів. Це цілком достатньо для одночасного подання всіх букв основних мов будь — якої країни світу, де використовуються комп’ютери. UNIX (операційна система UNIX) – операційна система, розроблена в 1969 р. Сама операційна система споконвічно писалася мовою С. UNIX підтримує багатокористувацький і багатогозадачний режими роботи й має велику кількість

U

[Всего голосов: 4    Средний: 5/5]