Визначення Та ін.; в) здатність формувати цілком чіткі рішення на основі…


Та ін.; в) здатність формувати цілком чіткі рішення на основі нечітких, нестрогих, неповних, недовизначених даних; г) здатність пояснювати отримувані виводи й рішення, тобто наявність механізму пояснень (тлумачення); д) здібність до навчання, перенавчання і, отже, до розвитку.

Інтерактивний режим – режим безпосередньої взаємодії людини-користувача з персональним комп'ютером (ПК). Інтервали перед та після тексту – відстань між виділеним і попереднім абзацом текстового документа MS Word. Інтернет – глобальна мережа, яка зв'язує тисячі компактних мереж і дає змогу забезпечити зв'язок між мільйонами користувачів і доступ до інформаційних ресурсів усього світу. Інтернет-портал – веб-сайт, що надає користувачеві Інтернету різні інтерактивні сервіси, що працюють у рамках одного веб-сайту, такі, як пошта, пошук, погода, новини, форуми, обговорення, голосування та ін. Інтернет-послуги – послуги користувачам відносно забезпечення доступу в мережу, розробки інтернет-застосувань, організаційного та інформаційного супроводу інтернет-ресурсів, розробки і розміщення реклами в мережі та ін. інтернет — провайдер. Інтернет-ресурси – інструментальні засоби, програмні системи й сервіси, шлюзи й веб-сайти, якими розпоряджається й керує організація (підприємство) й/або які доступні йому через мережу. Інтернет-сервіс – сервіс, що отримується користувачами за допомогою Інтернету. Сюди входять, наприклад, FTP, eMaіl, ІCQ, YouTube, «хмарні обчислення» та ін. Інтернет-спільнота – відносно стійка група людей, які взаємодіють за допомогою електронної пошти, соціальних мереж або миттєвих обмінів повідомленнями в професійних, освітніх
Читать  Визначення Знаки мови – умовні позначки, що використовуються при передачі знакової інформації

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Або інших цілях. На відміну від міжособистісних контактів, агенти інтернет-співтовариства взаємодіють на основі прямого обміну інформацією за типом «усі з усіма». Члени інтернет — співтовариства, як правило, пов’язані спільними інтересами, сферою діяльності, бізнесу та ін.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]