Визначення Створення, обробки, збереження і відтворення звукової (аудіо) інформації


Створення, обробки, збереження і відтворення звукової (аудіо) інформації. Для цього існують спеціальні програми «кодеки», що стискають звуки при запису і декодують їх при відтворенні. Для кодування звуків існують різноманітні психоакустичні моделі та відповідні алгоритми, що підтримують специфічні формати збереження звукових файлів (наприклад, MP3). Окрім того, для вводу-виводу звуків (акустичної інформації) в ПК застосовують спеціальні звукові плати (аудіоплати).

Алгоритм – послідовність чітко визначених правил або команд (дій або кроків), виконання яких дозволяє вирішувати конкретну задачу за кінцеве число кроків. Алгоритмізація процесу (process algorithmization) – побудова алгоритму, виконання якого реалізує модель даного процесу. Алгоритмічна мова – мова представлення алгоритмів. Як правило, відноситься до формальних мов, призначених для запису алгоритмів. Мають універсальний характер і використовуються в теоретичних дослідженнях. Їх використання побудоване на можливості формального завдання правил конструювання алгоритмів. При їх формальному описі істотне значення має вибір способу запису (кодування) інформації, що переробляється, і завдання алгоритмічних розпоряджень – елементарних кроків алгоритму, з яких він конструюється. Алгоритмічні мови визначаються завданням алфавіту (або словника початкових символів), точним описом синтаксису (граматики) і семантики. На основі алгоритмічних мов будуються й мови програмування. У деяких роботах алгоритмічна мова виступає синонімом терміну «мова програмування», іноді ж її відносять до машино незалежних або проблемно-орієнтованих мов, а іноді об’єднують обидва терміни, кажучи «алгоритмічна мова програмування».
Читать  Визначення Релевантність документа – міра того, наскільки...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Аналогова лінія – лінія зв’язку, наприклад, телефонна лінія, що передає інформацію в аналоговій формі. Телекомунікаційна лінія мовленнєвого діапазону, використовувана в телефонних мережах. Комп’ютерні комунікації по аналогових лініях здійснюються через модем, що підключається на кожному кінці лінії і служить для перетворення цифрової інформації в аналогову і назад. Аналогова обчислювальна машина – обчислювальна машина, яка оперує даними, представленими в аналоговому вигляді. Аналогові обчислювальні машини практично завжди жорстко спеціалізовані. Відрізняються від цифрових більшою швидкістю виконання операцій і простотою програмування. Передбачається, що аналогові обчислювальні машини отримають свій подальший розвиток при створенні нейрокомп’ютера. Аналогова передача – передача інформації за допомогою модуляції аналогових сигналів. Спосіб передачі сигналів – голосу, відео та інших даних – при якому передаваний сигнал аналогічний початковому. Іншими словами, якщо ви, кажучи в мікрофон, дивитиметеся на екран осцилографа, до якого підключений мікрофон і вихід підсилювача (лінії передачі), ви зможете помітити, що сигнали мають майже однакову форму (з точністю до спотворень). Єдиною відмінністю є використання для передачі високочастотної несучої. Аналоговий сигнал – сигнал, область визначення якого є безперервний простір, тобто простір, що не є дискретним. Інакше кажучи, безперервний сигнал, наприклад, звук людської мови, що приймає безліч значень із деякого діапазону величин. Аналогові сигнали описуються безперервними функціями часу, тому аналоговий сигнал іноді називають безперервним сигналом. Аналоговим сигналам протиставляються дискретні.

Читать  Визначення Front end (зовнішня частина) – частина програми, яка безпосередньо взаємодіє з користувачем

А

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]