Визначення Сторінка віртуальної пам’яті – одиниця фіксованого обсягу віртуальної пам’яті, використовувана при переміщенні…


Сторінка віртуальної пам’яті – одиниця фіксованого обсягу віртуальної пам’яті, використовувана при переміщенні даних віртуальної пам’яті в реальну пам’ять і назад. Стример (стрічковий накопичувач) – запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці з послідовним доступом до даних, за принципом дії – звичайний магнітофон. Структура – сукупність зв’язків між компонентами системи, об’єкта або програми, що забезпечують їх цілісність. Структура даних [інформації] – Спосіб об’єднання декількох елементів даних в один комплекс (масив, файл, список та ін.). Організація даних, що характеризується спеціальним описом посилань на зв’язки між елементами. Структура документа логічна – структура XML-документа, виражена в термінах елементів, що складають його зміст. Структура документа фізична – структура XML-документа, виражена в термінах його одиниць – сутностей, що зберігаються. Структура програми – сукупність функціонально відокремлених частин програми і зв’язків між ними. Структурне програмування – програмування, технологія якого визначає роботу програміста як суперпозицію допустимих структур. Будь-який алгоритм на будь-якому рівні програмування має бути записаний тільки за допомогою трьох допустимих структур: лінійної, структури вибору і циклічної. Суматор — операційний вузол комп’ютера, що виконує операцію арифметичного складання двох чисел. Для складання двох багаторозрядних двійкових чисел на кожен розряд необхідний один повний суматор. Суперкомп’ютер – клас найбільш потужних з існуючих комп’ютерів. Суперкомп’ютери використовуються, як правило,

С-Т

Для вирішення наукових задач, моделювання, у комп’ютерній графіці та ін.

Читать  Визначення DVD (Digital Versatile Disk – цифровий універсальний диск) – найсучасніший стандарт зберігання інформації на оптичних дисках, розроблений...
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]