Визначення Швидкодія – показник швидкості роботи комп’ютера і його продуктивності за одиницю часу


Швидкодія – показник швидкості роботи комп’ютера і його продуктивності за одиницю часу. Характеристика, визначувана середньостатистичним числом операцій (окрім операцій вводу — виводу і звернення до зовнішнього запам’ятовуючого пристрою), що виконуються обчислювальною системою за одиницю часу. Швидкодія процесора [швидкість процесора] – тактова частота, з якою процесор обробляє дані й команди. Шейдер – підпрограма створення ефектів підсвічування поверхні об’єкта, побудови тіней; закрашення поверхонь або перетинів об’ємних об’єктів (для представлення текстур різних матеріалів). Шина даних – набір сигнальних ліній для передавання інформації, яка з погляду центрального процесора є даними або їх потоками. Ширина цієї шини є ознакою класифікації комп’ютерів як 16-розрядних, 32-розрядних, 64-разрядних і так далі. Ширина смуги пропускання монітора – смуга частот дисплея характеризує його можливості відносно забезпечення необхідних характеристик для пропускання відеосигналу, що надходить з графічної карти. Широкомовлення – система доставки пакетів, при якій копія кожного пакета передається всім вузлам, підключеним до мережі. Прикладом широкомовної мережі є локальна обчислювальна мережа Ethernet. Шифр – набір правил для перетворення первісної інформації в закодовану форму. Шифрування – взаємно однозначне математичне (криптографічне) перетворення, що залежить від ключа (секретного параметра перетворення), що ставить у відповідність

Ш-Щ

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Системне програмне забезпечення – програмне забезпечення, використовуване для розробки й виконання прикладних програм