Визначення С++ (вимовляється «сі плюс плюс») є універсальною комп’ютерною мовою програмування


С++ (вимовляється «сі плюс плюс») є універсальною комп’ютерною мовою програмування. Вона являє собою статично типізовану, з відкритою формою написання програм, мову, що підтримує безліч парадигм: процедурного програмування, абстракції даних, об’єктно-орієнтованого програмування, а також настроюваного (generic) програмуваня. В 90-х рр. стала одною з найбільш популярних корпоративних і комерційних мов написання комп’ютерних програм. C# (Сi шарп) – нова мова програмування, орієнтована на підтримку розробки веб-застосувань, пов’язаних з веб-сервісами (Web-services), а також мобільних застосувань. Оголошена корпорацією Microsoft у червні 2000 р. одночасно з оголошенням про створення платформи. NET Framework. C# – строго типізована об’єктно-орієнтована мова, спроектована з метою забезпечення оптимального сполучення простоти, виразності засобів і ефективності. Cable мodem (кабельний модем) – модем, який використовується для приєднання комп’ютера до кабельної телевізійної системи, що пропонує послуги в режимі on-line. Cache – див. Кеш CAD/CAM (сomputer-aided design/ computer-aided manufacturing) – системи автоматизованого проектування й виробництва. Графічні застосування, використовувані в проектуванні й виробництві електроніки, будівельних конструкцій, машин і механізмів. Campus network (кампусна мережа) – комп’ютерна мережа підприємства або навчального закладу, що охоплює декілька будівель.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Careware (від англ. care – турбота й англ. software – програмне забезпечення) – вид умовно-безкоштовного програмного забезпечення (shareware). Автор даного виду ПЗ вимагає, щоб оплата за нього йшла на добродійність. CASE (Computer Aided Software Engineering – автоматизоване проектування і створення програмного забезпечення) – загальна назва групи технологій, методів і засобів використання комп’ютерів в одній або декількох фазах життєвого циклу програмного забезпечення, включаючи етапи систематичного аналізу, проектування, реалізації та експлуатації (супроводу). Як правило, включає програмні засоби, що підтримують процеси створення й супроводу інформаційних систем (ІС), включаючи процеси аналізу й формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (застосувань) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне керування й керування проектом, а також інші процеси. Catenet – мережа, у якій хост-комп’ютери підключені до мереж з різними характеристиками, а ці мережі з’єднані між собою шлюзами (gateways) або маршрутизаторами. Прикладом такої мережі є Інтернет. CD (Compact Disk – компакт-диск) – оптичний диск розміром 4,75 дюйма (12 см), на якому записується музична або інша інформація в цифровій формі. Тип змінного пластикового диска з оптичним прочитуванням інформації. Розроблений компаніями Philips і Sony в 80-х роках спочатку для зберігання музичних творів. З початку 90-х років різні види CD були основними зовнішніми носіями інформації для ПК. CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory – компакт-диск тільки для читання, компактдиск, CD-ROM) – термін, що належить до пристроїв для читання лазерних компакт-дисків,

Читать  Визначення Netscape Navigator – популярний веб-браузер, що поставлявся у версіях, сумісних з операційними системами Windows, MacOS і UNIX

С

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]