Визначення Релевантність документа – міра того, наскільки…


Релевантність документа – міра того, наскільки точно той чи інший документ, знайдений інформаційно-пошуковою системою, відповідає критеріям, зазначеним у запиті користувача. Як правило, подається в числовій формі. Єдиних поглядів на це поняття немає. Далеко не завжди документ, відзначений інформаційно-пошуковою системою найбільш релевантним за формальними ознаками, буде таким на думку самого користувача. Релевантність сайту – ступінь відповідності тексту сайту слову або виразу, заданому як ключ при пошуку інформації. Використовується пошуковими системами для визначення порядку видачі результатів пошуку. Реляційна база даних – база даних, реалізована відповідно до реляційної моделі даних. Основна ідея реляційної моделі наступна: дані організовуються в таблиці, над якими можна проводити операції для отримання нових таблиць. Реляційною називається БД, в якій всі дані, доступні користувачеві, організовані у вигляді таблиць, а всі операції над даними зводяться до операцій над цими таблицями. Кожна таблиця має власний, заздалегідь визначений набір іменованих колонок (полів). Поля таблиці звичайно відповідають атрибутам сутності, яку необхідно зберігати в базі. Кількість рядків (записів) в таблиці не обмежена, і кожен запис відповідає окремій сутності. Кожна таблиця повинна мати первинний ключ – поле або набір полів, вміст яких однозначно визначає запис в таблиці й відрізняє його від інших. Зв’язок між двома таблицями утворюється при

Р

Додаванні в першу таблицю поля, що містить значення первинного ключа другої таблиці.

Читать  Визначення Виключні права власності на архітектуру своїх комп’ютерів, не дозволяючи іншим виробникам випускати компоненти їх програмних і апаратних систем
Реляційна модель – модель, яка дозволяє визначати: а) структури даних; б) операції запам’ятовування й пошуку даних; в) обмеження, пов’язані із забезпеченням цілісності даних. Модель побудована на математичному понятті відношення (relation), яке розширене за рахунок значного додавання спеціальній термінології й розвитку відповідної теорії. Рендерінг – процес побудови й відображення графічної сцени або тривимірного об’єкта за його описом в растрову цифрову форму. Етап створення комп’ютерного зображення, на якому математична (векторна) просторова модель перетворюється в плоску картинку. Якщо потрібно створити фільм, то рендерингу підлягає послідовність таких картинок (по одній для кожного кадра). Як структура даних зображення на екрані представлено матрицею точок, де кожна точка визначена принаймні трьома числами: інтенсивністю червоного, синього і зеленого кольорів. Таким чином, рендерінг перетворює тривимірну векторну структуру даних у плоску матрицю пікселів. Реплікація – дублювання бази даних (БД) на декількох серверах. Підвищує ефективність доступу до інформації при зростанні числа користувачів, що підключаються до БД. Як правило, реплікація повинна гарантувати регулярне оновлення й синхронізацію використовуваних копій БД. Реплікація програмного забезпечення – тиражування програмного забезпечення типового інформаційного комплексу з метою подальшого клонування на його основі нового галузевого порталу або комплексу.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Репозиторій інтерфейсів – структура пам’яті (файл, каталог, база даних та ін.) обчислювальної мережі, де втримуються визначення інтерфейсів методів. Репозиторія машина – об’єктно-орієнтоване ПЗ, що забезпечує керування доступом користувачів до інструментальної бази даних. Ресемплінг – процес зменшення розміру набору даних зображення шляхом уявлення груп пікселів одним пікселем. Робот – невід’ємна складова пошукової системи в Internet. Відповідно до заданого сценарію відвідує Web-сторінки, проводить копіювання й індексацію цілком або частково їх вмісту і далі слідує за посиланнями, знайденими на цій сторінці. Інформація, отримана роботом у результаті обходу серверів Internet, заноситься в індекс інформаційно-пошукової системи.

Читать  Визначення Певний час, протягом передачі, радіопостановки; б) список аудіо - або відеофайлів для програвання на комп’ютері

Сабвуфер – окрема низькочастотна колонка, низькочастотний динамік. Пристрій, призначений для відтворення високоякісного низькочастотного звуку. Сайт – сукупність веб-сторінок, об’єднаних спільним змістом. Розміщується на якому-небудь веб-сервері під певним доменним ім’ям і реалізує віртуальне представництво організації або окремої людини в Інтернеті. Сайт архівний – комп’ютер, що забезпечує доступ до файлів через Інтернет. Наприклад, архівні сайти з анонімним FTP — доступом забезпечують доступ до файлів по протоколу FTP. Санкціонований доступ – доступ до програм і даних, а також до деяких інших ресурсів комп’ютерних систем користувачів, що отримали право (повноваження) на ознайомлення або роботу з ними.

С

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]