Визначення Растрова карта – сітка, що створюється для реального оцифрування довільного зображення, яке містить…


Растрова карта – сітка, що створюється для реального оцифрування довільного зображення, яке містить величезну кількість ділянок настільки малих, що око людини їх не бачить, сприймаючи все зображення як ціле. Растрова карта є набором (масивом) трійок чисел: дві координати растра на площину і його колір. Растрове зображення – растрові рисунки (як правило, в форматах. bmp, .png, .jpg, .tif, .pcx і. gif.), що створюються при роботі з цифровою відеокамерою, з програмою MS Paint, при скануванні графіки і фотографії. Взагалі кажучи, растрове зображення є файлом даних або структурою, що представляє прямокутну сітку пікселів або точок кольорів, що відображають на комп’ютерному моніторі, папері або інших пристроях і матеріалах. При використанні растрової графіки важливим елементом є розмір полотна, тип передачі кольору і кількість використовуваних кольорів. Растровий рисунок – рисунок, що розглядається як матриця точок, з кожною з яких можна працювати окремо. Растрові рисунки утворюються в результаті сканування та фотографування. Регістр – пристрій надшвидкодіючої пам’яті в процесорі або надвелика інтегральна схема, які служать для тимчасового збереження команд керівної інформації, операндів і/або результатів операцій, які виконує мікросхема. Сукупність регістрів центрального процесора називають реєстровим файлом

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Або набором регістрів. Регістри ЦП поділяються на доступні програмісту і внутрішні регістри. Регістри можна також розділити на регістри загального призначення та спеціальні.

Читать  Визначення Е-Ж Електронний підпис – обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача...
Редактор – текстовий редактор. Програмний засіб, що дає змогу користувачу працювати з довільними текстовими файлами, а також вводити з клавіатури й модифікувати початкові тексти програм. Має менш розвинені можливості редагування й форматування текстів, ніж текстові процесори (наприклад, текстовий процесор MS Word). Редирект – автоматичне перенаправлення користувача з однієї адреси на іншу. Використовується для отримання привабливішої адреси в Інтернеті. Редиректор – мережне ПЗ, що емулює доступ прикладних програм до віддаленої файлової системи як до локальної. Програмні засоби клієнтської частини ОС, використовувані для запиту доступу до віддалених ресурсів і послуг, а також і їх використання в комп’ютерних мережах. Ця частина ОС виконує розпізнавання й перенаправлення в мережу запитів до віддалених ресурсів від застосування і користувачів, при цьому запит надходить від застосування в локальній формі, а передається в мережу в іншій формі, відповідній вимогам сервера. Реєстр – спеціальна база даних ОС Windows, в якій міститься інформація про поточну конфігурацію комп’ютера (встановлених апаратних компонентах), встановлені програми, користувачів комп’ютера та інші параметри конкретної комп’ютерної системи. Реєстрація доменного імені – закріплення певного доменного імені за користувачем шляхом внесення відповідної інформації до реєстраційної бази даних організації, що координує

Розподіл доменних імен.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]