Визначення Протокол HTTP – протокол, який містить правила, за якими WWW-документи передаються з сервера до програми-браузера на комп’ютер користувача


Протокол HTTP – протокол, який містить правила, за якими WWW-документи передаються з сервера до програми-браузера на комп’ютер користувача. Протокол ІР (Інтернет-протокол) – мережний протокол, який визначає маршрутизацію передачі інформації та відповідає за адресацію пакетів. Протокол TCP (Transmission Control Protocol – протокол керування передачею) – один з основних мережних протоколів Інтернету, призначений для керування передачею даних в мережах і підмережах TCP/IP. Протокол зв'язку – набір стандартних правил представлення інформації, передачі сигналів, ідентифікації та виявлення помилок, необхідний для обміну інформацією. Протокол комунікаційний – обумовлені наперед правила передачі даних між двома пристроями. До основних параметрів, які описує протокол, відносяться: тип перевірки помилок, що використовується при передачі; метод компресії (стискання) інформації (якщо такий є); спосіб визначення передавальним пристроєм факту завершення передачі; П. к. є одним із протоколів зв'язку. Протокол мережний – оснований на стандартах набір правил, що визначає принципи взаємодії комп'ютерів у мережі; задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мереж — них вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі; П. м. є одним із протоколів комунікаційних. Профіль – обліковий запис в обчислювальних системах. Як правило, містить параметри користувача. Профіль споживача – ідентифікація особи, групи або застосування, а також профіль (профайл) необхідних їм і використовуваних ними даних. Наприклад, види даних, що зберігаються, фізичні реляційні таблиці, розташування й

Читать  Визначення Звичайного проектора), довільного доповнення виведеного...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Періодичність даних (коли, де і в якій формі вони мають бути надані).

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]