Визначення Програмування є окремим випадком математичного програмування


Програмування є окремим випадком математичного програмування. Одночасно воно – основа декількох методів вирішення завдань цілочисельного та нелінійного програмування. Лінія зв’язку – сукупність технічних пристроїв і фізичного середовища, що забезпечує розповсюдження сигналів від передавача до приймача. Лінія може бути провідна, повітряна,

Кабельна, радіо, радіорелейна та ін.

Ліцензія – дозвіл на використання матеріалів (винаходів, виробів, програм, аудіо — та відеокліпів чи інших об’єктів інтелектуальної власності), захищених патентним або авторським правом. Логін – ім'я користувача, що разом з його паролем використовується для доступу до певних ресурсів у мережі Інтернет. Логічна адреса – символьна або умовна адреса ділянки або області пам’яті, пристрою або вузла мережі, який переводиться у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням. Логічна мережа – мережна діаграма, підготовлена незалежно від фізичного розташування пристроїв, яка може включати групи, розташовані в різних місцях (на різних поверхах або в різних будівлях). Логічна структура інформаційної мережі – форма представлення інформаційно-обчислювальної мережі у вигляді взаємозалежних логічних елементів (функцій). Логічна структура комп’ютера – абстрактна модель, що встановлює склад, порядок і принципи взаємодії основних функціональних частин комп’ютера, без урахування їх реалізації. Логічний диск – іменований блок (одиниця) зовнішньої пам’яті ПК, оскільки для ОС не важливо, де розташовуються дані

Термінологічний словник з інформаційних технологій

– на лазерному диску, у логічному розділі жорсткого диска, або у флеш-пам’яті.

Читать  Визначення «вирівнювання – justify»). Жорсткі пропуски найчастіше використовуються для запобігання розриву між назвою місяця і датою, наприклад, 25 січня
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]