Визначення Прочитати фрагменти файлу, розкидані по всьому диску


Прочитати фрагменти файлу, розкидані по всьому диску. Дефрагментація підвищує ефективність дискових операцій, перерозподіляючи кластери, які містять файл, таким чином, що вони шикуються в структуру суміжних кластерів, які послідовно розташовуються.

Фрейм [кадр] – порція або блок даних фіксованого формату, що передається по каналу зв’язку і містить керівну інформацію, наприклад, адреси та контрольні байти. Як правило, мережа розрахована на декілька типів кадрів із стандартними форматами. Функціональна клавіша – програмована клавіша, що розташовується у верхньому ряду клавіатури комп’ютера. Виконує спеціальні функції при використанні в різних програмних продуктах. У більшості програм клавіша <F1> використовується для виклику блоку інформації, званою

«Допомога» (Help).

Функціональна мова [програмування] – декларативна мова програмування, побудована на понятті функції, тобто опису залежності результату від аргументів за допомогою інших функцій та елементарних операцій. Функції тільки задають залежність і не визначають порядок обчислень. У функціональних мовах немає поняття змінних і привласнення, тому значення функції залежить тільки від її аргументів і не залежить від порядку обчислень. Функція – набір часто використовуваних інструкцій. У мовах програмування й електронних таблицях – спеціальний вид підпрограм, який відрізняється тим, що повертає в точку виклику результат, який привласнюється імені функції. Тому функції можна використовувати у виразах. В електронних таблицях називається вбудованою функцією.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Хакер – фахівець, досвідчений у галузі комп’ютерної техніки, який «зламує» системи захисту заради задоволення власних професійних амбіцій, отримання «інтересу». Хешування [рандомізація] – процес визначення місцеположення файлу на великому томі за допомогою обчислення адреси файлу в кеші та на диску. Хінт – порада, роз’яснення функцій, що реалізовуються використанням представлених даним ярликом, піктограмою або командою відповідного меню. Хмарні обчислення – це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера. Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу, тобто якщо, є підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого сервера. Холодний друк – комп’ютерний набір тексту. Холодний запуск – процес запуску (boot) комп’ютера, який у результаті серйозної помилки не реагує на натиснення клавіш Ctrl+Alt+Del. Полягає у вимкненні й повторному включенні комп’ютера. Хост (вузол Internet) – комп’ютер в Internet, який призначений для забезпечення входу і роботи в мережі кінцевих

Читать  Визначення Миші

Х-Ц

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]