Визначення PowerBuilder – одне з провідних у комп’ютерному світі…


PowerBuilder – одне з провідних у комп’ютерному світі інтегрованих середовищ розробки для створення клієнт/серверних застосувань будь-якої складності й необхідної кількості рівнів. PowerBuilder підтримує розробку застосувань для всіх провідних комп’ютерних платформ, включаючи Windows 95, Windows NT, UNIX і Mac OS. PPM (page per minute – сторінок за хвилину) – кількість сторінок за хвилину. Одна з одиниць виміру швидкості друку, характерна для струменевих, чорно-білих лазерних і високоякісних кольорових принтерів. Ppm (pages per minute – сторінок за хвилину, стор./хв) – максимальна швидкість друку принтера, заявлена виробником. PPP (Point-To-Point-Protocol – протокол каналу зв’язку з безпосереднім з’єднанням, протокол з’єднання «точка-точка», протокол PPP) – спосіб підключення комп’ютерів до Інтернету через телефонну лінію. Схожий на протокол SLIP, але має більш високу якість передачі даних.

P

Pps (polygons per second, polys per second – полігонів за секунду) – одиниця виміру продуктивності графічних 3D — прискорювачів. РРТР (Point-to-Point Tunneling Protocol – протокол тунелювання «точка-точка») – промисловий стандарт de facto для протоколів тунелювання, що вперше з’явився в Windows NT 4.0. РРТР є подальшим розширенням протоколу РРР, у якому посилені функції дійсності, стиски й механізми шифрування протоколу РРР. Один із чотирьох протоколів, використовуваних у віртуальних приватних мережах (L2TP, RSVP, VPN). РРТР установлюється разом із службою маршрутизації й віддаленого доступу. Print screen [PrtSc] (друк екрана) – клавіша на клавіатурі, при натисканні якої передбачається роздруківка на принтері вмісту екрана. В операційній системі Windows натискання даної клавіші записує вміст екрана дисплея в так званий буфер обміну (clipboard), після чого дане зображення можна використовувати (вставляти) у документи різних застосувань: Paint, Paint Shop Pro, Photoshop, Word, Excel, PowerPoint та ін. Proxy (проксі, функція-заступник, представник) – модуль доступу (наприклад, до мережі Internet). Програма-посередник або агент, що реалізує механізм, за допомогою якого одна система являє іншу у відповідь на запити протоколу. Proxy — системи використовуються в мережному керуванні, щоб позбутися від необхідності реалізації повного стека протоколів для таких простих пристроїв, як модеми. Public-domain software (програми, що вільно копіюються) – програми, не захищені авторськими правами, деякі версії або копії яких можуть поширюватися за плату. Python (мова програмування Пітон, читається – «Пайсон») – об’єктно-орієнтована, високорівнева мова програмування, що

Читать  Визначення Знімок [снепшот] – копія екрана

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Інтерпретується й має динамічну семантику. Убудовані структури даних високого рівня, у сполученні з динамічною типізацією й динамічним зв’язуванням роблять її дуже привабливою для швидкої розробки системних, звичайних, а також веб-застосувань. Дозволяє також написання сценаріїв або інтеграції існуючих компонентів. Простий, легкий для вивчення синтаксис мови підвищує читаність коду, що зменшує вартість розробки й супроводу написаного на ньому програмного забезпечення.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]