Визначення Папка, або директорія, каталог – Логічна абстракція, призначена для об’єднання будь-яких об’єктів користувача П (наприклад, файлів, рисунків, аудіофайлів…


Папка, або директорія, каталог – Логічна абстракція, призначена для об’єднання будь-яких об’єктів користувача

П

(наприклад, файлів, рисунків, аудіофайлів та ін.). Компонент файлової структури, в який вкладаються файли та інші папки. Рівень вкладеності папок не обмежується.

Паралельне програмування – сукупність мовних засобів і методів вирішення завдань на комп’ютерах, що допускають паралельну обробку даних. Це можуть бути мультипроцесорні (так звані кластерні) системи із загальною оперативною пам’яттю, векторні процесори, асоціативні процесори і так далі. Основна сфера застосування паралельного програмування – вирішення складних обчислювальних завдань. Основна мета – досягти максимальної швидкодії комп’ютера. Для створення програм для паралельних обчислень використовуються спеціалізовані мови, а також мови загального призначення: Ada, С++, Concurrent Pascal, Occam та ін. Паралельний процесор – мультипроцесор (що складається з багатьох процесорів), в якому використовується високорівнева глобальна форма паралелізму, коли допустимо незалежне виконання декількох обчислювальних процесів одночасно. Параметр – об’єкт, над яким виконується процедура або від якого залежить її виконання. У комп’ютерних науках використовуються поняття формальний параметр і фактичний параметр, як правило, звані аргументами підпрограм, процедур і функцій. Параметри інформації – характеристики, за допомогою яких оцінюються інформаційні ресурси. До основних параметрів належать: зміст, обсяг, час, джерело, якість, відповідність потребам, спосіб фіксації, мова, вартість та ін. Пароль – набір символів, пропонований користувачем системі для одержання доступу до даних і програм. Є засобом їхнього захисту від несанкціонованого доступу. Являє собою комбінацію букв (як правило, латиниці) і цифр, відому тільки
Читать  Визначення Netscape Navigator – популярний веб-браузер, що поставлявся у версіях, сумісних з операційними системами Windows, MacOS і UNIX

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Користувачеві, що є додатковим ідентифікатором користувача при вході в систему. Як правило, рядкові та прописні букви в паролях розрізняються.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]