Визначення Пам’яттю


Пам’яттю. Здійснює, зокрема, за допомогою буфера швидкого перетворення адреси трансляцію віртуальних адрес у фізичні.

Пристрій, що розділяється – пристрій, що припускає можливість його спільного використання кількома іншими пристроями в мережі. Приховування інформації – навмисне заховання програмістами-розробниками інформації (про деталі реалізації) від кінцевого користувача. Провайдер – організація або приватна особа, яка веде (підтримує) інформаційні ресурси. Провайдер інтернет-послуг – компанія (організація), що пропонує послуги з підключення до мережі Інтернет через свої комп’ютери, які є частиною всесвітнього Інтернету. Програма [комп’ютерна програма] – дані, призначені для керування конкретними компонентами системи обробки даних для реалізації деякого алгоритму. Програма-агент [агент керування] – програма, вбудована в керований об’єкт, що збирає дані про компоненти мережі, які вона поміщає в керівну інформаційну базу. Програма-клієнт для роботи в Internet – програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з різними сервісами (послугами) Internet. Програма прикладна – програмний продукт, призначений для вирішення конкретного завдання користувача у визначеній предметній області. Програма резидентна – програма, що постійно перебуває в оперативній пам’яті під час функціонування комп’ютера. Програма реплікант – копія типової програми, призначеної для створення нового інтернет-ресурсу з іншим контентом. Програма-сервер – спеціальна програма обслуговування доступу користувачів до комп’ютера-сервера.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Програміст – особа, що займається програмуванням, тобто пише комп’ютерні програми. При цьому, нею можуть виконуватися такі головні фази процесу програмування: аналіз, розробка, кодування, тестування, документування та супровід. Існує розподіл програмістів на прикладних і системних. Програміст-постановник – старший прикладний програміст, який визначає потреби кінцевого користувача і розробляє для прикладного програміста (девелопера) завдання на розробку відповідної програми. Програміст системний – особа, що займається написанням системного ПЗ (системних програм), призначених для забезпечення функціонування комп’ютерних систем, у протилежність тим, хто займається розробкою прикладних програм. Програмна система – програмна продукція, що є сукупністю програм і/або підсистем, які мають спільне цільове призначення. Зв’язок між компонентами встановлюється розробником, користувачем або іншими фахівцями під час інсталяції. Програмоване навчання – полягає у прагненні підвищити ефективність управління процесом навчання на базі кібернетичного підходу. У своїй основі програмоване навчання має на увазі роботу студента за певною програмою, в процесі виконання якої він опановує знаннями. Роль викладача зводиться до відстеження психологічного стану студента та ефективності поетапного засвоєння ним навчального матеріалу, а в разі необхідності – регулювання програмних дій. Відповідно до цього були розроблені різні схеми, алгоритми програмованого навчання

Читать  Визначення Мегабайт [МБ, МБайт] (megabyte, MB, MByte) – об’єм інформації, рівний 1024 Кбайтам або 220 = 1 048 576 байтам

– прямолінійний, розгалужений, змішаний та інші, які можуть бути реалізовані з використанням комп'ютерів, програмованих підручників, методичних матеріалів та ін.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]