Визначення П Програмно-апаратні засоби – поняття, використовуване для одночасної вказівки на програмні й технічні засоби


П

Програмно-апаратні засоби – поняття, використовуване для одночасної вказівки на програмні й технічні засоби. Програмно — апаратні засоби або вбудовані програми. Програмне забезпечення [ПЗ] – загальне поняття, що описує програми для комп’ютерів на відміну від його апаратних складових (hardware). При цьому не уточнюється, в якому вигляді представлені програми (у початкових текстах або у виконуваному коді). ПЗ ділиться на два великі класи – системне і прикладне ПЗ. До системного належить будь-яке ПЗ, необхідне для розробки й виконання програм, таке, як ОС (operating system), компілятори, налагоджувальники (дебагери). Програмне застосування – сукупність програм, що реалізовують обробку даних у певній сфері застосування (зокрема, веб-застосування – в середовищі веб). Програмний засіб – програма або логічно зв’язана сукупність програм на носіях даних, забезпечена програмною документацією. Програмний продукт – програма, що призначена на продаж і реалізовується подібно до будь-якої іншої продукції. Сучасне законодавство захищає авторське право на створювані програмні розробки. Як правило, авторська копія програми називається програмним продуктом. При цьому, програмний продукт це не просто програма, записана на диску і продана користувачам. Це система заходів, пов’язаних з її використанням. Програмований постійний запам’ятовуючий пристрій – програмований ПЗП. ПЗП, однократно «прошиваний» користувачем. Вид пам’яті, в якій запис можна зробити тільки один раз за допомогою спеціального пристрою, програматора, шляхом перепалювання плавких перемичок імпульсами високої напруги. Використовуються в електронних пристроях для зберігання вбудованого ПЗ.

Читать  Визначення Растрова карта – сітка, що створюється для реального оцифрування довільного зображення, яке містить...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Програмування – діяльність, метою якої є опис процесів обробки даних. Усі технічні операції, необхідні для створення програми, включаючи аналіз вимог і всі стадії розробки й реалізації: проектування, написання, налагодження, тестування, документування й супровід ПЗ. Кодування й тестування програми в рамках деякого конкретного проекту. Проксі-сервер – програмне забезпечення, що виконує роль проміжної ланки при інформаційному обміні між захищеною мережею і Internet. Іноді називається програмним шлюзом або ретранслятором. Промоутер – особа або організація, що займаються просуванням (розкручуванням) сайту в Інтернеті. Промоушн – комплекс заходів для реклами ресурсу (банерна реклама, offline-реклама, реєстрація в каталогах і пошукових системах, пошук рекламних партнерів та ін.). Пропрієтарне програмне забезпечення – програмне забезпечення, захищене авторським або патентним правом. Модифікація та подальше розповсюдження такого ПЗ заборонені або строго обмежені. Пропускна здатність – кількість даних, що може бути переслана по каналу або по шині за одну секунду. Як правило, виміряється в бітах за секунду (біт/с). Протокол – набір домовленостей про сигнали, якими обмінюються комп’ютери мережі при встановленні зв’язку між собою і прийомі чи передаванні інформації. Щоб різні комп’ютери мережі були спроможні встановити зв’язок, вони повинні використати той самий протокол або сумісні протоколи. Протокол FTP – протокол для забезпечення передачі файлів між комп’ютерами в Internet.

П

Читать  Визначення «вирівнювання – justify»). Жорсткі пропуски найчастіше використовуються для запобігання розриву між назвою місяця і датою, наприклад, 25 січня
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]