Визначення Об’єктно-орієнтована мова програмування – мова, призначена для підтримки об’єктно-орієнтованого…


Об’єктно-орієнтована мова програмування – мова, призначена для підтримки об’єктно-орієнтованого програмування, на якій будується програма шляхом опису поведінки сукупності взаємопов’язаних об’єктів. Базовою концепцією в даному підході є те, що об’єкт, який є структурою даних (абстрактним типом даних), інкапсульований у набір підпрограм, що іменуються методами, які призначені проводити операції з цими даними. Операції над даними можуть бути виконані тільки за допомогою цих методів, що є загальним для

О

Всіх об’єктів, які є екземплярами конкретних класів (з елементами спадкоємства).

Об’єктно-орієнтоване програмування – методологія програмування, побудована на поданні програми у вигляді сукупності дискретних об’єктів, кожний з яких є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію спадкування. Тип програмування, при якому програмісти визначають не тільки типи даних і структури даних (data structure), але також і типи операцій (функції або методи –functions, methods), які можуть застосовуватися до цих структур даних. Область колізій – частина мережі, або сегмент, в якому робочі станції використовують спільне середовище передачі. При спробі одночасної передачі даних двома або більшою кількістю робочих станцій виникає конфлікт, або колізія. Для вирішення конфліктів використовується протокол CSMA/CD. Оболонка – програмна оболонка або призначений для користувача інтерфейс будь-якої програми. Наприклад, застосування Command. com є стандартною програмною оболонкою для ОС MS DOS. У її завдання входить обробка команд користувача і забезпечення відповідної реакції при їх виконанні. Обробка даних – перетворення даних, необхідне для отримання конкретного результату. Має на увазі систематичне виконання одиночних операцій або послідовностей операцій одним або більше центральних процесорів комп’ютерів у форматі машинного уявлення, з метою отримання результату, для досягнення якого була складена комп’ютерна програма. Оверклокер – користувач комп’ютера, що використовує різні технології збільшення частоти роботи процесора (розгону процесора), з метою перевищення його паспортних характеристик.
Читать  Визначення Супровід [підтримка, технічне обслуговування] – зокрема, модифікація програмного продукту після постачання для виправлення помилок, підвищення продуктивності...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Оверклокінг – процедура запуску процесора на частоті, більшій, ніж вказана на його корпусі. Виконується шляхом установлення відповідних перемичок на системній платі. Може привести до перегрівання й виходу з ладу процесора. Оверлей – частина програми (модуль або підпрограма), що завантажується в пам’ять тільки при необхідності й вивантажується з неї після закінчення виконання. Таким чином забезпечується економія пам’яті шляхом виконання всієї програми «по частинах». Одиниці вимірювання інформації – до основних одиниць вимірювання інформації в комп’ютерних технологіях відносяться: біт, нібл, октет, байт і слово (машинне слово). Всі інші одиниці створюються як похідні від вищевказаних термінів (наприклад, Мбіт, Гбайт). Одиниця пошуку – текст, у межах якого перевіряється логічна комбінація, називається одиницею пошуку. Це може бути пропозиція, абзац або весь документ. У різних пошукових системах можуть використовуватися різні одиниці пошуку. Однорангова мережа – комп’ютерна мережа, всі вузли якої мають приблизно рівні обчислювальні можливості і можуть, в міру необхідності, виступати як у ролі серверів, так і в ролі робочих станцій (клієнтів). Онлайн – інтерактивний, діалоговий режим роботи з системою в мережі. У даному режимі користувач посилає запити системі (комп’ютеру в мережі, серверу, веб-серверу) і по цій же лінії отримує назад підготовлені для нього фрагменти інформації. Онлайн технології – засоби комунікації повідомлень в мережному інформаційному просторі, що забезпечують синхронний обмін інформацією в реальному часі: «розмовні

Читать  Визначення «усередині» комп’ютерних мереж

Канали» (чати), аудіо — і відеоконференції та ін.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]