Визначення Netscape Navigator – популярний веб-браузер, що поставлявся у версіях, сумісних з операційними системами Windows, MacOS і UNIX


Netscape Navigator – популярний веб-браузер, що поставлявся у версіях, сумісних з операційними системами Windows, MacOS і UNIX. Розроблений корпорацією Netscape Communications Corporation, яка була заснована в 1994 р. відомим Джеймсом Кларком (James H. Clark), засновником компанії Silicon Graphics, і Марком Андерсеном (Marc Andeerssen), який створив браузер Mosaic. NetWare – мережна операційна система, розроблена фірмою Novell, NetWare підтримує роботу DOS, MacOS і UNIX плюс різні мережні технології локальних мереж, такі, як Ethernet і Token Ring. Network bridge (мережний міст) – пристрій, що поєднує дві різні мережі, що використовують однакові протоколи адресування, але здатні розрізнятися протоколами вищих рівнів. Network center (мережний центр) – місце, де встановлені (і керуються) мережні ресурси, магістралі, концентратори для доступу користувачів. В архітектурі з компактною магістраллю (collapsed backbone) – це фізична точка центрального адміністрування, де забезпечується сегментування, доступ та ін. Newsgroup (група новин, телеконференція) – мережний форум користувачів, організований для ведення дискусій і обміну новинами. NFS (Network File System – мережна файлова система) – розподілена файлова система, яка дає можливість групі комп’ютерів організовувати прозорий спільний доступ до файлів один одного, а також набір протоколів, побудованих на транспортному протоколі UDP для доступу до різних файлових систем.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

NMS (Network Management System – система керування мережею) – система, що відповідає за керування мережею або її частиною. Реалізує функції керування функціонуванням мережі, що містять: а) аналіз трафіка; б) керування конфігуруванням; в) підтримка якості передавання; г) забезпечення надійності та доступності; д) керування профілактикою та ін. NOC (Network Operations Center – мережний операційний центр) – будь-який центр, що вирішує поточні завдання функціонування мережі. Ці завдання включають моніторинг і керування, рішення технічних проблем, підтримку користувачів та ін. Node (вузол мережі) – точка приєднання до мережі або пристрій, підключений до мережі (комп’ютер, міст, маршрутизатор, порт комутатора, шлюз та ін.). У загальному випадку термін може використовуватися для позначення будь — якого активного елемента мережі. NOS (Network Operating System – мережна операційна система) – операційна система, що містить компоненти й програми, які дозволяють комп’ютеру по мережі обслуговувати запити від інших комп’ютерів для передачі даних і надання доступу до таких ресурсів, як принтери й файлові системи.

ODMA (Open Document Management API – відкритий API для керування документами) Стандартний API для організації взаємодії між системами керування документами й зовнішніми програмами. Промисловий стандарт для зв’язку прикладних програм із системою керування документами та іншим груповим ПЗ.

Читать  Визначення Повідомлення передає не сам звук (аудіоінформацію) або якісь його характеристики, а тільки керуючі команди, які виконуються пристроєм-одержувачем

O-P

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]