Визначення Нанокомп’ютер – комп’ютер, побудований на таких маленьких мікросхемах, що розглянути його можна тільки через мікроскоп


Нанокомп’ютер – комп’ютер, побудований на таких маленьких мікросхемах, що розглянути його можна тільки через мікроскоп. Нанокомп’ютери можуть бути електронними (де для створення мікросхем використовується нанолітографія), біохімічними або органічними (такі, як ДНК — комп’ютер), або квантовими. Нанокомп’ютери будуються з матеріалів на молекулярному рівні з метою зменшення їх розмірів і підвищення швидкості для реалізації концепції всеосяжних обчислень. Наукове програмування – термін, що виник в результаті активного застосування комп’ютерів для вирішення складних наукових і технічних проблем. Науковим програмуванням є сукупність методів, технічних прийомів, програмних розробок і теоретичних результатів, необхідних для отримання на комп’ютерах кількісної вихідної інформації як результату рішення складних математичних задач, що виникають в прикладних наукових дослідженнях і дослідно-конструкторських розробках. Нелінійна інформаційна система – дозволяє організувати й прослідкувати такі зв’язки між документами, які дозволяють

Н

Користувачеві працювати так, як він мислить. Нелінійний текст може представити кінцевим користувачам можливість відстежування послідовності посилань, які, кінець кінцем, приведуть до шуканої інформації. У той же час, самі творці сторінок з нелінійною інформацією мають можливість зв’язувати їх аналогічно або просто асоціативно, реалізовуючи хід своїх думок (яким одні користувачі можуть слідувати, а інші – нехтувати). Причому, посилання можуть указувати на документи, розташовані в інших організаціях, країнах, а також на інших континентах. Першою реалізованою на практиці нелінійною інформаційною системою є простір World Wide Web (веб).

Читать  Визначення Логограма – певне написання назви (іменування) компанії або її продукту
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]