Визначення Мова низького рівня – мова програмування, що відрізняється високим ступенем деталізації кроків при визначенні інструкцій для комп’ютера


Мова низького рівня – мова програмування, що відрізняється високим ступенем деталізації кроків при визначенні інструкцій для комп’ютера. Як правило, кожній команді мови відповідає одна машинна команда. Проміжними між мовами низького і високого рівнів є мови асемблерів. Мова програмування – формальна мова опису даних (інформації) з метою їх обробки на комп’ютері. Алфавіт, граматика і синтаксис, використовувані для побудови набору інструкцій, які примушують комп’ютер виконувати ті або інші дії. Інструкції, написані на мові програмування, називають початковим (вихідним) кодом. Перед тим, як початковий (вихідний) код буде реально виконаний комп’ютером, його потрібно або інтерпретувати, або компілювати в машинний код. Мови програмування є штучними мовами, в яких синтаксис і семантика строго визначені. Тому при їх застосуванні за призначенням вони не допускають вільного тлумачення виразів, що характерно для природних мов. Мова програмування реального часу – мова програмування, призначена для розробки програмного забезпечення керування об’єктами (системами), для яких критичним є час реакції комп’ютера на сигнали, що вимагають від нього надшвидких відповідних дій. Наприклад, якщо комп’ютер керує роботою підйомного механізму, то він повинен мати здатність швидко реагувати на переміщення кліті підйомника. Ще критичніші застосування таких мов у військово — технічних комплексах різного призначення: керування веденням вогню далекобійними гарматами, наведення і виконання

М

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]
Читать  Визначення Створення, обробки, збереження і відтворення звукової (аудіо) інформації