Визначення Модуль – програмна одиниця, яка у процесах компіляції, зберігання й використання розглядається як самостійна частина загальної системи


Модуль – програмна одиниця, яка у процесах компіляції, зберігання й використання розглядається як самостійна частина загальної системи. Функціонально закінчений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файла з вихідним кодом або пойменованої безперервної його частини, призначений для використання в інших програмах. Модулі дозволяють розбивати складні завдання на більше дрібні, відповідно до принципу модульності. Як правило, проектуються таким чином, щоб надавати програмістам зручний для багаторазового використання функціонал (інтерфейс) у вигляді набору функцій, класів, констант. Монітор – пристрій для відображення на екрані виведеної комп’ютером інформації. Найбільш поширена конструкція монітора – це екран, а також комплекс технічних засобів, які забезпечують розгортання зображення на такому екрані. Моніторів основні параметри – до основних параметрів моніторів належать: а) розмір (size); б) розрізнення екрана (resolution); в) частота регенерації або відновлення екрана (refresh rate). Усі вони жорстко зв’язані один з одним і покликані забезпечити необхідний рівень комфортності, функціональності й безпеки у роботі користувача. Морфінг – спеціальний ефект, що полягає в плавному перетворенні одного зображення в інше за допомогою геометричних (графічних) операцій і колірної інтерполяції. Як правило, морфінгом називають методи моделювання змін форм об’єктів. Принцип і технологія, що лежать в основі застосування Flash. Створює ефект плавного «перетікання» одного ключового кадра в інший. Це дозволяє робити досить складні

М

Мультиплікаційні сцени, задаючи лише кілька ключових кадрів для кожного персонажа.

Читать  Визначення В Аллен зуміли написати транслятор для обробки програм, написаних мовою Basic Baud [bd] (бод) – названа на честь J. M. E. Baudot (1845-1903...
Мультимедіа – носії інформації й контент, які включають комбінацію різних форм інформаційного наповнення. Передавальне середовище із множинними формами інформаційного наповнення, на відміну від традиційних форм друкованого або рукописного матеріалу. Включає комбінацію тексту, графічних зображень, анімації, аудіо — і відеонаповнення. Мультимедіа звичайно записується, відтворюється, відображається або передається різними електронними, телекомунікаційними й комп’ютерними пристроями, зокрема, через Інтернет. Мультимедіа-комп'ютери – комп'ютери з сукупністю програмних і апаратних засобів, що дозволяють відтворювати звукову (музика, мова та ін.), а також відеоінформацію (відеоролики, анімаційні фільми та ін.). Мультимедіа проектори – проектори, які можна підключити до комп'ютера (замість монітора) через інтерфейс RGB (VGA) або до джерела відеосигналу. Мультимедіа технології – одночасне використання різних засобів надання інформації: тривимірна комп'ютерна графіка; звуковий та відеоряд; динаміка зображень: інтерфейси віртуальної реальності, які дають змогу досягати в навчальних програмах граничної наочності. Мультимедійна компетентність – якість особистості, що включає в себе інтегровану сукупність знань, умінь і досвіду виконання різних видів операцій з мультимедійними технологіями та ціннісне ставлення до цієї діяльності. Мультимедійна компетентність вчителя – це професійна якість особистості вчителя-предметника, що включає в себе інтегровану сукупність знань, умінь і досвіду виконання різних

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Операцій — як складових мультимедійних технологій, під час підготовки і проведення навчальних занять, а також цінності пов'язані з цією діяльністю.

Читать  Визначення MPEG (Moving Picture Experts Group) – cтандарт ISO для використовуваних у комп’ютерних технологіях методів стиску аудіо - і відеофайлів (до 1:200), а також...
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]