Визначення Метод доступу – набір правил, що забезпечують можливість доступу до транспортної мережі передачі


Метод доступу – набір правил, що забезпечують можливість доступу до транспортної мережі передачі. Метод керування доступом – метод керування доступом до середовища є основною відмінністю між різними технологіями локальних мереж. Він регулює доступ станцій до кабелю (середовища передачі) і визначає порядок, за яким вузли отримують право доступу до середовища. Методологія програмування – сукупність поглядів на розробку ПЗ і його логічну структуру, втілених у вигляді набору взаємодіючих інструментальних і мовних засобів, підтримуваних прийнятою в організації нормативною базою, системою навчання та сформованою корпоративною культурою. Миша – пристрій введення, забезпечений однією або декількома клавішами і сконструйований таким чином, що його можна переміщати в горизонтальній площині по поверхні стола поряд з клавіатурою. Переміщення миші передаються через вбудовані мікросхеми в комп’ютер і примушують покажчик миші (курсор) переміщатися по його екрану. Міжмережна взаємодія – співпраця мереж з метою обробки, керування та створення послуг, що розповсюджуються на декілька мереж. Об’єднання окремих ЛОМ у єдину мережу (Internetwork). Іноді для таких мереж використовується термін

«мережа підприємства» (enterprise network), оскільки вони з’єднують між собою комп’ютерні мережі всього підприємства.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Combo (combine box – комбінований пристрій) – пристрій, що включає кілька компонентів