Визначення Мережні технології – технології, що дозволяють комп’ютерам, програмним компонентам і програмно-апаратним М Комплексам віддалено, але разом…


Мережні технології – технології, що дозволяють комп’ютерам, програмним компонентам і програмно-апаратним

М

Комплексам віддалено, але разом спілкуватися в мережному режимі.

Мережний вузол – комплекс технічних засобів, що реалізують функції мультиплексування/демультиплексування, концентрації, кросового перемикання й/або комутації. Мережний елемент – функціональний об’єкт мережі електрозв’язку, що забезпечує обробку сигналів між своїми входами й виходами. Мережний інформаційний простір – невід’ємна частина глобального інформаційного простору, обмежена рамками комунікаційних мереж. Враховуючи конвергенційні тенденції, він практично є синонімом поняття «Інтернет». Мережний комп’ютер – дешевий (настільний) офісний комп’ютер, який має обмежені власні ресурси і працює із застосуваннями і даними, збереженими на сервері, або призначений для роботи в Інтернеті. Перевага мережних комп’ютерів полягає у тому, що вони не потребують зусиль з підтримки програмного забезпечення і файлів даних на кожному індивідуальному робочому місці. Мета… (від гр. meta – слідом, за, після, через) – префікс означає: а) знаходження зовні, за межами чого-небудь; наприклад, метадані (поза даними) або метагалактика (поза галактикою); б) зміну, перетворення чого-небудь (наприклад, метаморфоза). Метадані – дані про дані, тобто: каталоги, довідники, реєстри, бази метаданих та інші форми опису (метасупроводження) наборів цифрових і аналогових даних, що містять відомості про їх склад, зміст, статус (актуальність і оновлюваність), походження (способи та умови отримання), місцезнаходження, якість (повнота, несуперечність, достовірність), формати й форми представлення, умови доступу,
Читать  Визначення Input (вхідні дані) – дані, передані або такі, що вводяться в комп’ютерну систему для обробки, на противагу результатам обробки, відомим...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Придбання й використання, авторські, майнові й суміжні з ними права на дані та ін.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]