Визначення Клієнт — сервер (client — server) – технологія роботи програмних застосувань у мережі


Клієнт — сервер (client — server) – технологія роботи програмних застосувань у мережі. Для цього обчислювальні задачі розподіляються між програмою-сервером і програмою — клієнтом. Задача виконується там, де це найбільш ефективно. Наприклад, на робочій станції необхідно отримати вибірку з електронної таблиці за багатьма умовами. У цьому випадку програма-клієнт з робочої станції посилає програмі-серверу на вузол мережі запит, який сервер обробляє і пересилає клієнту тільки отримані результати. Таким чином, клієнт зайнятий лише обробкою отриманих результатів, а його робота не буде перешкоджати обміну інформацією в мережі між іншими клієнтами. Технологія надає можливість оптимізації обчислювального процесу шляхом раціонального розподілу завдань між робочою станцією і вузлом мережі – серверним комп’ютером. Найбільш поширеними програмними застосуваннями архітектури «клієнт — сервер» є реляційні бази даних. Клітина [комірка] – основна одиниця зберігання даних в електронних таблицях (spreadsheet) в застосуваннях типу MS Excel. Клітина має унікальну адресу, утворену з буквеного позначення стовпчика і номера рядка (наприклад, В3), і може містити значення, мітку, макрос або формулу. Ключ – ланцюжок чисел, з яким комбінується відкритий текст або інша зрозуміла інформація шляхом використання криптографічного алгоритму для того, щоб у результаті був отриманий незв’язний шифрований текст. Ключ шифрування – набір даних, необхідних для застосування методу шифрування. Ключова пара – система ключів при шифруванні з відкритим ключем. Кожна половина пари шифрує інформацію таким чином, що її може розшифрувати тільки інша половина.

Читать  Визначення Сеанс [зв’язку] – цикл роботи клієнта (програми або комп’ютера) від моменту...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Ключове слово – термін, що використовується в запитах інформаційно — пошукових систем. Кнопка – елемент керування у формах із закріпленою дією, наприклад, відкриттям іншої форми або звіту. Кнопка системного (віконного) меню – кнопка зліва рядка заголовку вікна, відкриває доступ до меню, за допомогою якого можна змінити розміри вікна, його розташування на Робочому столі, а також закрити вікно програми. Кнопки управління вікном документа – кнопка справа рядка заголовка вікна; призначені для згортання вікна, розгортання на весь екран, а також для закриття вікна. Когнітивні [пізнавальні] технології – інформаційні технології, спеціально орієнтовані на розвиток інтелектуальних здібностей людини. Характерним прикладом такої технології є комп’ютерна графіка, що дозволяє в просторовій формі представляти на екрані комп’ютера не тільки різні геометричні фігури, але й різні математичні формули. Таке подання розвиває просторову уяву людини та її асоціативне мислення. Команда – керівний сигнал, який ініціює виконання певної операції. Колонтитул – місце для інформації вгорі або внизу кожної сторінки офісного документа. Залежно від розташування колонтитули бувають верхні і нижні. Кольору глибина – кількість бітів, використовуваних для кодування кольору одного пікселя зображення. Цифрове відео потребує глибину кольору до 15 бітів, а для забезпечення фото реалістичної якості кольору потрібно як мінімум 24 біти. Команда – розпорядження комп’ютеру або пристрою виконати певне завдання. Команди мають різну форму й можуть бути: а) спеціальним (ключовим або зарезервованим) словом, яке розуміє програма або система; б) функціональними клавішами

Читать  Визначення Виконувана програма – програма або застосування, підготовлені до виконання на даному комп’ютері

К

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]