Визначення Керованого об’єкта з метою підтримки бажаного режиму його роботи і/або досягнення заданої цілі його функціонування


Керованого об’єкта з метою підтримки бажаного режиму його роботи і/або досягнення заданої цілі його функціонування. При цьому забезпечується або підтримка заданих значень величин, що регулюються, або оптимізується визначений критерій якості керування.

Система викриття атак – комп’ютерна система, що реалізує процес ідентифікації і реагування на підозрілу діяльність (атаки), спрямовану на обчислювальні або мережні ресурси. Система дистанційної освіти – це єдиний комплекс освітніх послуг, який включає: мережу Інтернет, веб-сервери та інші атрибути мереж; електронну бібліотеку навчальних курсів, забезпечену експертною системою, яка дає змогу автоматично формувати навчальні курси залежно від індивідуальних запитів студента; корпоративну систему управління навчальним процесом в усіх його виявах, включаючи фінансові оборотні кошти; а також обов'язковий атрибут — навчальний курс фундаментальної Інформатики як природничо-наукової дисципліни. Система керування базами даних – комплекс програмних, мовних і інтелектуальних засобів, за допомогою якого реалізується створення й використання бази знань. Система керування мережею – комплекс апаратних і програмних засобів, що використовується для моніторингу, керування та адміністрування в мережі передачі даних. Система програмування – засіб створення програми мовою високого рівня за допомогою комп’ютера. Система програмування, як правило, складається з наступних компонентів. Система розподіленої обробки даних – комп’ютерна система, окремі компоненти якої одночасно функціонують на різних комп’ютерах, що мають засоби обміну даними один з

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Одним по мережі через кабелі з високою пропускною спроможністю. Надає кожному користувачеві повний комплект функціональних можливостей обробки даних.

Читать  Визначення MP3, MP3pro, MPEGplus, OGG Vorbis, WAV, WMA. Domain (домен, область) – найбільша структурна одиниця Інтернету
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]