Визначення JPEG2000 (стандарт JPEG2000) – нова відкрита версія стандарту JPEG


JPEG2000 (стандарт JPEG2000) – нова відкрита версія стандарту JPEG. Дозволяє стискати зображення в 200 разів. Використовує алгоритм хвильового перетворення, а не DCT. Зображення описується математично як безперервний потік даних.

Kbit [Kb] (kilobit – kілобіт) – одиниця виміру ємності мікросхеми пам’яті, рівна 1024 біт. Слід зазначити, що при підрахунку обсягів інформації для введення вищих розрядів замість звичної тисячі використовується значення 1024=210, що іноді породжує плутанину. KB (kilobyte – кілобайт) – див. Байт, Кілобайт – одиниця виміру ємності пам’яті, що дорівнює 1024 = 210 байт. Kbps (kilobits per second – кілобіт за секунду) – одиниця швидкості передачі даних. Kilohertz [kHz, KHz] (кілогерц, кГц) – фізична одиниця виміру частоти, що дорівнює 1 000 Гц.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Kit (набір, комплект) – елемент, що додається до назв бібліотек програмних компонентів різних рівнів: а) системних; б) прикладних; в) мережних та ін. Наприклад: SDK – System Development Kit. Перекладають як «комплект системного розробника (програм)» або «комплект програм для розробника ПЗ». KLOC (kilolines of code – тисяч рядків коду) – одиниця виміру об’єму програм. Knowledge management (керування знаннями) – систематичний процес реєстрації, витягу, збереження й доставляння (поширення) знань скрізь по всій організації. Ноу — хау може бути витягнуте як шляхом аналізу діяльності одного співробітника, так і діяльності цілого колективу з метою поліпшення діяльності всієї організації в цілому.

Читать  Визначення Формат графічний – спосіб запису графічної інформації
LAN (Local Area Network – локальна обчислювальна мережа, ЛОМ) – мережа з’єднаних між собою робочих станцій (комп’ютерів), що спільно використовують ресурси процесора або сервера в межах відносно невеликого географічного простору. Може обслуговувати від декількох до багатьох тисяч користувачів. Див. також WAN, WLAN, Інтранет, локальна обчислювальна мережа, мережа, Екстранет. Lead-in (початкова зона на диску) – частина інформації цифрового диска (CD, DVD або Blu-Ray), що передує області даних. Маркує початок запису сесії запису даних. Lead-Іn допомагає записувальному пристрою або програвачу довідатися, де починається область даних. Містить дані для керування та синхронізації, а також зміст (Table of Contents, TOC) сесії, у який входить інформація про доріжки цієї сесії. Записується разом з

L

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]