Визначення ISO (International Organization for Standardization – міжнародна організація зі стандартизації) – міжнародна…


ISO (International Organization for Standardization – міжнародна організація зі стандартизації) – міжнародна організація, метою діяльності котрої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів. IT (information technology) – див. Інформаційні технології.

Java – торговельна марка фірми Sun, що належить низці технологій, призначених для створення й безпечного виконання програм і компонентів у вигляді настільних і мережних застосувань на різних платформах і в середовищах різноманітних пристроїв. Як правило, технології Java вимагають наявності деяких обов’язкових відповідних компонентів: платформи (J2EE, J2SE, J2МE), інфраструктури та віртуальної машини Java. JavaScript (мова JavaScript) – скриптова і компактна ОО мова програмування сценаріїв JavaScript розроблена в 1995 р. (була подана як частина браузера Netscape Navigator 1.2) компанією Netscape Communication разом з Sun. Дозволяє розробляти нескладні клієнтські й серверні Internet/Intranet — застосування, які можуть включатися в HTML-документи за допомогою дескрипторів <SCRIPT> і </SCRIPT>. Щоб вони були виконані, JavaScript повинен підтримуватися використовуваним браузером. Мови створення сценаріїв дозволяють поліпшувати зовнішній вигляд веб-сторінок і встановлювати зв’язок із користувачем. Браузери розпізнають убудовані в текст HTML — документа програми й виконують їх шляхом інтерпретації. Мова JavaScript побудована на основі Java, але не має строгої типізації. При цьому вона підтримує багато синтаксичних конструкцій Java, але не має поняття класів, використовуючи лише невеликий набір типів даних: числові, строкові й булеві.

Читать  Визначення USB-host (USB-адаптер) – функція, що дозволяє, минаючи комп’ютер, передавати по USB-з’єднанню інформацію із пристрою на пристрій

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Java Technology (Java-технологія) – технологія Java складається із двох елементів: а) мови програмування, призначеної для створення невеликих надійних платформо — незалежних веб-застосувань, які можна поширювати на клієнтські машини з веб-серверів, а також розміщати на веб — сторінки для їхньої анімації; б) програмної платформи, що містить віртуальну машину Java (JVM), засобами якої можуть запускатися Java-програми, попередньо відтрансльовані у байт — код; при цьому, JVM працює в середовищі операційної системи першого рівня. Синтаксис мови програмування Java схожий на синтаксис C++, бо обидві мови є об’єктно-орієнтованими. Основне розходження між ними полягає в тім, що розроблювачеві застосувань на C++ необхідно компілювати вихідний код спеціально для цільового пристрою, для якого конкретно розробляється програма. На відміну від цього підходу, функціональний Java-код інтерпретується безпосередньо самим пристроєм (яким би він не був) за допомогою JVM. Остання повинна обов’язково бути присутньою на цільовому пристрої. JFIF (JPEG File Interchange Format – формат файлу для обміну [зображеннями] JPEG) – формат файлу для зберігання й передачі зображень, стиснутих за алгоритмом JPEG. JPEG (Joint Photographic Experts Group – Об’єднана група експертів з машинної обробки

Фотографічних зображень, група JPEG, вимовляється

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]