Визначення IP (Internet Protocol – протокол комутації пакетів) – протокол мережного рівня з набору протоколів Інтернету


IP (Internet Protocol – протокол комутації пакетів) – протокол мережного рівня з набору протоколів Інтернету. Описує програмну маршрутизацію пакетів та адресацію пристроїв. Стандарт використовується для передачі через мережу базових блоків даних і дейтаграм IP. Забезпечує передачу пакетів без організації з’єднань і гарантії доставляння. IP address (Internet Protocol Address – IP-адреси) – адреса для протоколу IP – 32 бітова (4 байти) унікальна адреса комп’ютера в мережі, визначена в документі STD 5 (RFC 791) і використовувана для подання точок підключення в мережі TCP/IP. Спосіб іменування, адресації та ідентифікації будь-якого комп’ютера, що підключається до мережі Інтернету. IP-адреса складається з номера мережі (network portion) і номера хоста (host portion) – такий поділ дозволяє зробити маршрутизацію більш ефективною. Як правило, цифрова адреса складається із чотирьох груп чисел (значення кожної з котрих змінюється від 0 до 255), поділюваних точкою (наприклад: 123.123.123.255). Таким чином, IP-адреса являє собою 32-бітове (за версією IPv4) або 128-бітове (за версією IPv6) двійкове число. IP-адресу динамічна – це адреса, що призначається автоматично при підключенні пристрою до мережі й використовується протягом обмеженого проміжку часу, як правило, до завершення сеансу підключення. ISDN (Integrated Services Digital Network) – набір стандартів для високошвидкісного одночасного передавання голосу, даних і візуальної інформації через менше число каналів, ніж потрібно було б при використанні широкосмугового мовлення.
Читать  Визначення API (Application Programming Interface – інтерфейс прикладного...

I

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]