Визначення Інтернет-технології – сукупність програмних і апаратних засобів, що є автоматизованим середовищем доставляння, обробки, зберігання, передачі й використання…


Інтернет-технології – сукупність програмних і апаратних засобів, що є автоматизованим середовищем доставляння, обробки, зберігання, передачі й використання знань у вигляді інформації та їх (знань) дії на об’єкт. Реалізується засобами мережі Інтернет і включає машинний і людський (соціальний) елементи. Інтертекст – комп'ютерний посібник з інтерактивним викладенням навчальної інформації. Інтерфейс – сукупність засобів і правил, що забезпечують логічну або фізичну взаємодію пристроїв та програм обчислювальної системи. Програмний інтерфейс визначає сукупність допустимих процедур або операцій та їх параметрів, список загальних змінних, областей пам’яті або інших об’єктів. Фізичний інтерфейс визначає: тип стику, рівні сигналів, імпеданс, синхронізацію та інші параметри каналу зв’язку. Інтерфейс командного рядка – засіб взаємодії користувача з ОС або ПЗ шляхом набору на клавіатурі текстових команд для виконання певних дій, наприклад, в ОС MS DOS і консольних застосуваннях MS Wіndows. Інтранет – внутрішньокорпоративна мережа, яка розташована в межах (можливо розподіленого) підприємства, що використовує стандарти, технології та ПЗ Інтернету. Може складатися з багатьох зв’язаних між собою локальних мереж, а також використовувати орендовані лінії в WAN. Також може включати або не включати з’єднання через один або декілька шлюзів із зовнішнім Інтернетом. Основним призначенням

І

Інтранет є об’єднання інформації та обчислювальних потужностей (засобів) підприємства і забезпечення ними його працівників. Інтранет може також використовуватися для забезпечення групової роботи й проведення телеконференцій.

Читать  Визначення Створення змістовних, формально-математичних та інформаційних моделей у термінах обраної системної теорії
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]