Визначення Інструментарій керування для веб – інструментарій керування для веб, згідно з його призначенням, можна розділити на шість категорій програмних засобів, що виконують…


Інструментарій керування для веб – інструментарій керування для веб, згідно з його призначенням, можна розділити на шість категорій програмних засобів, що виконують такі завдання: а) створення веб-вузла; б) контроль якості його роботи; в) аналіз трафіку; г) контроль продуктивності; д) керування пропускною спроможністю; е) керування документообігом і контроль версій. Крім того, існує цілий клас продуктів, призначених для виконання функцій повноцінної платформи для розробки й керування динамічним контентом, тобто динамічними, колективно поповнюваними даними і вузлами веб. Інтелектуальна мережа – мережа, що здатна надавати й формувати будь-які послуги на базі різноманітних транспортних мереж. Інтелектуальні інформаційні технології – інформаційні технології, які включають комп’ютерні засоби підтримки виробничої та управлінської діяльності, що передбачає такі можливості: а) наявність баз знань, що відображають досвід конкретних людей, груп, суспільств, людства в цілому, у вирішенні творчих завдань у виділених сферах діяльності, що традиційно вважалися прерогативою інтелекту людини (наприклад, такі завдання, що погано формалізуються, як ухвалення рішень, проектування, витягання змісту, пояснення, навчання та ін.); б) наявність моделей мислення на основі баз знань: правил і логічних виводів; аргументації й міркування; розпізнавання та класифікації ситуацій; узагальнення й розуміння

І

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення 1G – перше покоління безпровідного зв’язку (wireless communications) і мобільних телекомунікацій