Визначення Інформатизація – системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією…


Інформатизація – системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом керування й розвитку за допомогою комп’ютерних засобів з метою створення інформаційного суспільства й на цій основі – подальшого продовження прогресу цивілізації. На думку ряду авторів, процес інформатизації включає три взаємозалежні процеси: а) медіатизацію – процес вдосконалення засобів збору, зберігання й розповсюдження інформації; б) комп’ютеризацію – процес вдосконалення засобів пошуку, накопичення та обробки інформації; в) інтелектуалізацію – процес розвитку здатності сприйняття й породження інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного інтелекту. Інформатизація освіти –вивчення принципів роботи та різноманітних сфер застосування комп'ютерів, використання інформаційних технологій навчання, забезпечення вільного доступу до глобальних інформаційних ресурсів, сучасна організація управління системою освіти. Інформатизація системи освіти як одна із ланок загального процесу розвитку суспільства, з одного боку, має на меті підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконаленню методів її застосування, а з другого – спрямована на те, щоб користувачі могли застосовувати інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчально-виховному процесі. Основна мета – вдосконалення науково-дослідної та навчально-виховної діяльності навчальних закладів у результаті застосування автоматизованих комплексів і систем під час

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Інформування, проектування, навчання та створення інформаційного середовища для розвитку інтелектуальних сил особистості.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Дистанційна освіта – це освіта, яка може використовувати окремі елементи денної (очної), заочної, вечірньої форм навчання та екстернату на основі...