Визначення Імпорт даних – процес впровадження до офісного документа даних з інших програм


Імпорт даних – процес впровадження до офісного документа даних з інших програм. Ім’я файлу – спеціальний набір символів, використовуваний, щоб однозначно визначити файл, що зберігається у файловій системі комп’ютера. Ряд ОС ідентифікує каталоги (директорії, папки) у такий же спосіб. Різні ОС вводять різні обмеження для довжини й припустимого набору символів в іменах файлів. Індекс – змінна або довільний цілий вираз (як правило, порядкового типу), поміщений в круглі або квадратні дужки. Указує номер елемента в масиві і відповідає цілому числу з діапазону значень, визначених для даного індексу при описі масиву. Таким чином, допустимий діапазон індексів визначається в описі масиву. Індексування сайту – розміщення сайту в пошукових WWW-системах, каталогах і рейтингах за допомогою спеціальних прийомів Web-програмування та інших засобів. Інсталяція ПЗ – процес розгортання (установлення) програмного продукту на комп’ютері під керуванням ОС. Установлення й настроювання із зазначенням параметрів і складу компонентів програмної системи для роботи на конкретній обчислювальній машині при її розгортанні. Це припускає прописування відповідних даних у робочі області ОС для правильного функціонування та взаємодії продукту з комплексом наявних у системі програмних і апаратних засобів. Таким чином здійснюється введення в дію нових видів ПЗ. Інтерактивна (мультимедійна) дошка – засіб інформаційних мультимедійних технологій, що поєднує в собі унікальні можливості виведення на неї будь-якої інформації з комп'ютера (шляхом проекції зображення за допомогою
Читать  Визначення Документах графічних фрагментів

І

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]