Визначення I Запитувати їх динамічно в процесі виконання застосувань


I

Запитувати їх динамічно в процесі виконання застосувань. Використовується, наприклад, в COM-технологіях для специфікації інтерфейсів об’єктів COM, тобто для опису інтерфейсів процедур і функцій у RPC.

IGMP (Internet Group Management Protocol – груповий протокол керування в Інтернеті) – протокол, використовуваний хостом в Інтернеті для передачі інформації про склад груп багатоадресної передачі сусіднім маршрутизаторам, що підтримують багатоадресний трафік. Потрібно, щоб всі хости, які бажають одержувати багатоадресний IP-трафік, використовували цей протокол. IGMP-повідомлення убудовані в IP-дейтограми. Цей протокол важливий для зменшення або обмеження широкомовного трафіка в мережі. IGMP-протоколи також важливі в тому випадку, якщо потрібно здійснити передачу широкомовного відео для певних користувачів, які працюють у багатосегментній мережі. Замість передачі відео кожному ПК потік даних буде спрямований тільки певним із них. IIS (Internet Information Server – інформаційний сервер Інтернету) – мережний сервер, що підтримує багаточисельні протоколи; передає інформацію переважно на мові HTML, використовуючи протокол передачі гіпертексту http. Продукт Microsoft, що надає засоби для накопичування і розповсюдження веб-публікацій, передачі файлів, а також підтримки виконання інтернет — і інтранет-застосувань. Один із групи серверів Інтернету (включаючи сервери: Web, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol) з додатковими можливостями роботи з операційними системами Microsoft’s Windows NT і Windows 2000 Server. Indigo – уніфікована програмна модель Microsoft для розробки сервіс-орієнтованих застосувань на платформі Windows. Indigo розширює можливості. NET Framework 2.0,
Читать  Визначення Постінг (posting) – стаття, надіслана в телеконференцію Usenet або сам факт надсилання статті в телеконференцію Usenet

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Забезпечуючи розроблювачів можливостями створення безпечних, надійних, розподілених сервісів, що легко інтегруються у середовища різних платформ і між ними, а також сприяють підвищенню повернення від вкладених інвестицій.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]