Визначення Група перемикачів – елемент керування, невеликий набір (не більше шести) параметрів у формах, або діалогових вікнах, з яких потрібно вибрати один


Група перемикачів – елемент керування, невеликий набір (не більше шести) параметрів у формах, або діалогових вікнах, з яких потрібно вибрати один.

Дальність передавання даних – відстань між термінальним і мережним чи двома мережними пристроями. Залежно від умов передавання дальність, визначена стандартами для даного протоколу, може бути більшою чи меншою. Дані – інформація, підготовлена для певної мети (при цьому часто мається на увазі певний формат) або представлена у

Д

Вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами при можливій участі людини.

Движок – ядро комп’ютерної системи, що виконує певний набір функцій. Виділена частина програмного коду, призначена для реалізації конкретного прикладного завдання. Може бути програмою, частиною програми, комплексом програм або бібліотекою, залежно від висунутих вимог або особливостей реалізації. Як правило, прикладна частина виділяється із загального комплексу програм для використання в декількох проектах і/або роздільної розробки/тестування. Двійковий інтерфейс застосувань – набір вимог, що висуваються конкретною ОС до будь-якої програми, яка повинна виконуватися під її керуванням. Всі ABI незмінно включають набори системних викликів і способи їх активізації, а також правила використання програмою адрес оперативної пам’яті та регістрів процесора. З точки зору на застосування, що запускається, ABI є такою ж важливою складовою архітектури системи, як і архітектура апаратного забезпечення, що лежить в її основі. Двійковий код – спосіб представлення будь-яких даних (чисел, слів та ін.) у вигляді комбінації двох знаків, які можна позначити як 0 і 1. Знаки або одиниці двійкового коду називають бітами. Демон – програма, яка користувачем явно не викликається. Завантажується в пам’ять, де знаходиться в неактивному стані, поки не буде виконана деяка умова. При виконанні відповідної умови демон приводиться в працездатний стан, виконує певну дію й повертається в режим очікування. По суті, є автономним фоновим (невидимим для користувача) процесом або програмою — агентом, що забезпечують виконання стандартного набору функцій по запитах інших застосувань.
Читать  Визначення Сенсорний дисплей – пристрій для відображення на екрані елементів керування мобільними телефонами, комунікаторами...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Дерево – концептуальне або графічне представлення даних, організованих в деревовидну структуру, наприклад, дерево каталогів (директорій, папок) на диску. Дефрагментація – усунення фрагментації файлів або, наприклад, дискової пам’яті. Операція, що припускає перепис розміщених на диску файлів наново так, щоб вони займали безперервну ділянку секторів диска. Джойстик – пристрій керування, виконаний у вигляді вертикально розташованої рукоятки, що служить для керування курсором на екрані. Забезпечує його переміщення в будь-якому напрямку. Ці пристрої є родоначальниками всіх ігрових маніпуляторів. Широко використовуються в симуляторах і аркадних комп’ютерних іграх, а також в ігрових приставках. Дизайн – творчий метод, процес і результат художньо — технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об’єктів і середовища в цілому можливостям і потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Динамічна веб-сторінка – веб-сторінка, що може виглядати по-різному, залежно від деяких змінюваних ззовні параметрів (конкретного відвідувача, часу відвідування сайту та ін.). Динамічний зв’язок – метод зв’язування даних, використовуваних одночасно двома чи більше програмами або процесами. При зміні даних в одній програмі вони аналогічно змінюються і в іншій. У деяких програмах для цього необхідно задати команду оновлення. Дисковід – зовнішній електромеханічний пристрій, що переміщає із заданою швидкістю магнітний чи іншого типу носій, а також підводить у потрібне місце зчитувальні/записувальні

Читать  Визначення Абзац – окремий набір текстових даних в офісних програмах, Який відрізняється своїми параметрами форматування: вирівнювання, інтервали, стилі тощо

Д

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]