Визначення GPS (Global positioning system – система глобального позиціонування, глобальна супутникова система…


GPS (Global positioning system – система глобального позиціонування, глобальна супутникова система позиціонування)

Технологічний комплекс, призначений для позиціонування об’єктів на поверхні Землі (визначення їх координат, швидкості переміщення на поверхні Землі й у повітряному просторі).

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Поточним часом швидке автоматичне визначення координат у будь-якій точці світу коливається від 10 до 100 м.

Grid («грати», обчислювальні ґрати) – розподілене інформаційно-обчислювальне середовище. За своїм призначенням Grid прийнято ділити на обчислювальні системи (computational Grid) і системи, орієнтовані на зберігання великих масивів інформації (data Grid). До прикладних завдань, які можуть використовувати Grid, зокрема, належать: а) складне моделювання; б) спільна візуалізація дуже великих наборів наукових даних; в) розподілена обробка з метою аналізу даних; г) зв’язування наукового інструментарію з віддаленими комп’ютерами й архівами даних. Grid-computing (Grid-комп’ютинг, Grid-обчислення) – новий клас моделей використання інфраструктур, у яких із віддалених ресурсів будується безпечний і масштабований обчислювальний механізм у складі комп’ютерів, від настільних і до суперкомп’ютерів, програмних пакетів та пристроїв вводу/виводу. В основі Grid-обчислень лежать програмні технології, які використовують нові стандарти і протоколи разом із відомими мережними й Інтернет-протоколами. У глобальному розумінні, Grid – це концепція поділу, пошуку й використання обчислювальних ресурсів, які розташовані й належать різним приватним особам, компаніям, містам, державам та ін. Grid-technology (Grid-технології) – підходи і засоби організації масових застосувань програмних засобів і апаратних можливостей комп’ютерів, об’єднаних у глобальну інформаційну інфраструктуру для використання географічно розподілених обчислювальних ресурсів з метою проведення глобальних обчислень. Технологічна основа й організація Grid – це географічно розподілена інфраструктура ІКТ, що поєднує безліч ресурсів різних типів (процесори, довгострокова й оперативна
Читать  Визначення Логограма – певне написання назви (іменування) компанії або її продукту

G

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]