Визначення Файл


Файл. Такий підхід спрощує розробку, але він не вирішує проблем масштабованості й одночасної роботи декількох користувачів.

Back end software (кiнцеве програмне забезпечення) – серверне програмне забезпечення, що одержує запити від клієнтів, обробляє їх і вживає дії, які ініціюються даними запитами. Back-end systems (виконуючі системи) – мейнфрейми, середні (за продуктивністю) обчислювальні машини або кластер комп’ютерів, які обробляють велику кількість даних великих корпорацій. Успадковані корпоративні системи, що займаються обробкою заявок, керуванням матеріально-технічними запасами та взаєморозрахунками як для продавців, так і для покупців. Back office application (допоміжні офісні застосування) – програмне забезпечення, що не взаємодіє безпосередньо з клієнтом, забезпечуючи функціональні можливості для внутрішніх операцій, таких, як планування ресурсів підприємства, контроль за станом запасів, виробництва й усі дії системи постачання, пов’язані із забезпеченням товарами, обслуговуванням і сировиною. Backbone (магістраль, опорна мережа, передавальне середовище) – комунікаційний канал для зв’язку між мережами або підмережами. Частина комунікаційної мережі, що передає трафік з використанням найбільш високошвидкісних (і часто найбільш протяжних) трактів у мережі (наприклад, з використанням оптоволоконна). Backup (резервна копія, дубль) – резервне копіювання інформації, призначене для забезпечення збереження і цілісності даних в інформаційних системах, їх відновлення у разі аварій, збоїв, а також втрати даних на основному носієві. Резервна копія містить копії окремих файлів, груп файлів або всього диска,
Читать  Визначення FAQ (Frequently Asked Questions – питання, що часто...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Збереженими на окремому носієві. Як правило, для цього використовуються так звані стримери, пристрої на магнітній стрічці з високою швидкістю запису великих об’ємів інформації.

Bad sector (дефектний сектор) – ділянка на жорсткому або гнучкому диску, на яку неможливий запис даних. Практично всі жорсткі диски мають деяку кількість дефектних секторів, як результат виробничих дефектів. ОС закриває такі сектори для операцій запису і читання за допомогою механізмів файлових таблиць. Таким чином, диск може бути використаний так, як ніби на ньому їх немає. Bar code (штриховий код) – комбінація (послідовність) чорних і білих смуг різної ширини, що становить деяку інформацію у вигляді, зручному для зчитування технічними засобами, і використовувана для подання числових кодів у формі, що може бути уведена в комп’ютер. Для зчитування комп’ютер оснащується спеціальним пристроєм для зчитування штрихових кодів і відповідним програмним забезпеченням, що може інтерпретувати ці коди. BASIC (Вeginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – багатоцільовий символьний набір команд для початківців, мова БЕЙСІК) – проста для вивчення й застосування процедурна мова програмування високого рівня (МВР), орієнтована на діалогову роботу з комп’ютером. Розроблена в 1963 р. Джоном Кемені й Томасом Куртом, як мова програмування для початківців, що полегшує написання нескладних програм на великих комп’ютерах. Спочатку вона реалізовувалася у вигляді інтерпретаторів, що суттєво полегшувало програмування й особливо налагодження програм.
Читать  Визначення Groupware (групове програмне забезпечення) – ПЗ, що дозволяє групі користувачів здійснювати співробітництво по мережі в рамках роботи над загальним...

Друге народження вона одержала з появою перших персональних комп’ютерів. До найпершого з них – Altair (фірми MITS) майбутні засновники корпорації Microsoft Білл Гейтс і Пол

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]