Визначення Екстранет – об’єднана мережа, яка використовує інтернет — технології для з’єднання фірм і підприємств з їх постачальниками, клієнтами…


Екстранет – об’єднана мережа, яка використовує інтернет — технології для з’єднання фірм і підприємств з їх постачальниками, клієнтами або іншими фірмами, пов’язаними загальними цілями. Екстранет можна представити у вигляді частини Інтранету компанії, яка зроблена доступною для інших компаній або вже є власністю декількох компаній. Загальна для них інформація доступна тільки для учасників комплексу або може відкриватися для доступу решті користувачів за особливими угодами. Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіку, аудіо, відео та ін.), представлених у вигляді цифрових наборів даних, через глобальні мережі передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді. Електронна бібліотека – електронні навчальні ресурси, які зберігаються на сервері базової структури дистанційного навчального закладу. Електронна книга – високотехнологічний пристрій, куди можна ввести інформацію обсягом на тисячі друкованих сторінок. Електронна обчислювальна машина [ЕОМ] – старе найменування комп’ютерів у ті часи, коли вони вироблялися на електронних лампах, а потім на діод-транзисторній елементній базі. Електронна освіта (eLearning, eEducation) – поняття eLearning і eEducation означають процес дистанційної освіти в електронному середовищі й охоплюють широкий спектр застосувань і процесів, таких, як навчання, що базується на веб — технологіях і комп’ютерних технологіях, віртуальні класи, що надають можливість сумісного навчання та ін.

Читать  Визначення Відповідає рівню веб-сервера, а також інформаційній системи підприємства в багаторівневій архітектурі

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Електронна пошта (е-mail) – мережна служба, яка дає можливість користувачам посилати та приймати повідомлення. Стандартний сервіс Інтернету, що реалізовує аналог звичайної пошти. Надає повний спектр можливостей, доступних при користуванні звичайною поштою, а також безліч додаткових зручностей. Перевершує звичайну пошту за швидкістю на декілька порядків. Єдиним її недоліком є недостатня конфіденційність. Електронна таблиця – засіб інформаційних технологій, прикладна програма, що дозволяє вирішувати різні обчислювальні задачі, сортування, фільтрацію даних тощо. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документообіг [обіг електронних документів] – сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. Електронний (комп'ютеризований) підручник (посібник)

– відрізняється від традиційного тим, що в його змісті закладена специфічна система управління процесом навчання, яка включає засоби нелінійного структуроутворення та оптимізації навчального матеріалу, діагностики і корекції знань, розгалужену мережу зворотного зв'язку. Переваги електронних видань над паперовими: великий обсяг текстової інформації (див. Гіпертекст); можливість сканування та копіювання тексту; кращий сервіс: дизайн, музичний супровід, відеокліпи; наявність у тексті довідково-інформаційної пошукової системи; компактність видання тощо.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]