Визначення Документах графічних фрагментів


Документах графічних фрагментів. З їхньою допомогою можна змінювати характеристики виділеного графічного фрагмента: а) його розміри (у MS Word і Excel); б) заливку (у Flash) та ін.

Маршрут – послідовність вузлів мережі передачі даних, по якій дані пересилаються від джерела до приймача. Маршрутизатор – пристрій або програмне забезпечення, що відповідає за прийняття рішень про вибір одного з кількох шляхів передачі мережного трафіка. Для виконання цієї задачі використовуються протоколи з можливістю маршрутизації. Вони містять інформацію про мережу і алгоритми вибору найкращого шляху за кількома критеріями, що називаються метрикою маршрутизації. Маршрутизація – процедура, використовувана для визначення маршруту. Тобто вибір послідовності вузлів мережі передачі даних, по якій дані передаються від джерела до приймача. Масив – структура даних, елементи якої ідентичні за своїми характеристиками і розташовуються в однаково розподілених адресах машинної пам’яті. Масова комунікація – процес передачі (розповсюдження) інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм та ін.) за допомогою спеціальних технічних засобів мас — медіа (друк, радіо, телебачення, інтернет-повідомлення та ін.) на чисельно великі розосереджені аудиторії. Масштабованість – характеристика, що вказує, наскільки добре система працюватиме при вирішенні деякої проблеми, коли розміри проблеми збільшуватимуться. МБ [мегабайт] – див. Мегабайт. Мб [мегабіт] – див. Мегабіт. МБайт [мегабайт] – див. Мегабайт.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

МГц [MHz] – див. також Герц – одиниця вимірювання, що позначає частоту коливань, рівну одному мільйону циклів за секунду. Мега…(mega…) – префікс, що позначає один мільйон (1 000 000). Для представлення кількості байтів пам’яті значення множника змінюється на 1 048 676. Наприклад, один мегабіт

Читать  Визначення Software piracy (програмне піратство, комп’ютерне піратство) – незаконне (без дозволу...

Дорівнює 1 000 000 бітів, а один мегабайт – 1 048 576 байтам. Позначається буквою М.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]