Визначення .dll. Бібліотечна система – систематизована сукупність електронного каталогу та електронних документів, які об'єднані…


.dll.

Бібліотечна система – систематизована сукупність електронного каталогу та електронних документів, які об'єднані за тематичними та іншими ознаками, має додаткові сервіси і можливості, що спрощують пошук документів і роботу з ними. Сучасні бібліотечні системи побудовані за клієнт-серверною технологією і використовуються в локальних чи глобальних мережах. Бінарний [двійковий] файл – файл, що містить двійково представлену інформацію, яку не можна осмислено інтерпретувати як текст. Типові приклади бінарних файлів: виконувані програмні файли, файли більшості БД і електронних таблиць, упаковані файли, графічні файли та ін. Бізнес-портал – потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, яка надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам – як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям. Біоадекватний підручник – підручник з біоадекватним (погодженим з природою) викладенням змісту. Найкращим чином пристосований для самостійної роботи. Дозволяє занести навчальну інформацію у довгочасну (тривалу) пам'ять, скоротити у 3-5 разів час навчання, зберегти ресурси здоров'я. Біт – фундаментальна одиниця інформації, використовувана в теорії інформації. Позначає кількість інформації, необхідну для відмінності двох рівноймовірних подій.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Бітова карта – набір послідовно записаних двійкових розрядів, тобто послідовність (масив) бітів. Бітова карта в цифрових зображеннях – це матриця, що зберігає значення елементів зображення (пікселів). При відображенні інформації на екрані дисплея (моніторі) одному елемента зображення (пікселю) може відповідати один або більше бітів пам’яті. При цьому забезпечується висока гнучкість у відображенні текстової й графічної інформації. Біт/с [bps] – мінімальна одиниця кількості інформації (один символ двійкового алфавіту). Кількість біт у секунду – одиниця виміру швидкості передачі даних за допомогою модему. Блог – веб-сайт, основний вміст якого – записи, що додаються регулярно, зображення або мультимедіа. Мережний щоденник, в якому відвідувачі можуть коментувати записи автора. Згідно з тлумаченням словника Merriam-Webster є сторінкою в Інтернеті або персональним веб-сайтом, де автор розміщує щоденник з власними роздумами, коментарями і великою кількістю гіперпосилань з вибраної тематики. Блогер – людина, що веде блог (індивідуальний чи по інтересам). Блогосфера – сукупність усіх блогів як соціальної мережі та динамічної інформаційної оболонки. Блок – виділений фрагмент даних. Блок-схема – діаграма (схема), що за допомогою графічних символів (елементів графічної нотації) представляє послідовність подій або операцій над даними в програмі. Є докладним графічним представленням структури програми, в якому головна увага приділяється логічним взаємозв’язкам і здійснюваним в програмі елементарним операціям, а не використовуваним в ній інформаційним структурам. Складається з безлічі блоків різної форми, сполучених сукупністю спрямованих зв’язків.

Читать  Визначення Звичайного проектора), довільного доповнення виведеного...

Б-В

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]